Fler webbplatser
Kris och säkerhet

Här ansöker du om kommunens företags­stöd under corona­krisen

För att under den pågående coronakrisen under­lätta för lokala närings­idkare beslutade Hallsta­hammars kommun i slutet av mars om stöd­åtgärder. På den här sidan får du mer information om hur du går tillväga för att ansöka om stöd.

Hämtar mobilt BankId  för räkningsbetalning.

Anstånd med betalning

Du som företagare kan ansöka om att få senarelägga inbetalningar till kommunen. Det kan exempelvis röra sig om avgifter för vatten- och avlopp, hyra, tillsyns- eller tillståndsavgifter och tomträttsavgifter.

Du kan få anstånd med din betalning i upp till tre månader. Efter tre månader kan du ansöka om ytterligare tre månaders anstånd. I ansökan ska du fylla i vad du vill ha anstånd med, faktura­nummer samt önskemål om amorteringsplan, alltså i vilken takt du tänker dig att betala in de uppskjutna avgifterna när det blir dags att betala fakturorna.

När du ansöker ska du beskriva ditt företags nuläge, hur företaget drabbats av coronakrisen. Du ska också beskriva prognosen för ditt företag sex månader framåt i tiden.

Få in betalning snabbare för varor eller tjänster

Om Hallstahammars kommun köpt varor eller tjänster av ditt företag kan det finnas möjlighet att tidigarelägga betaldatum för fakturor du ställt till kommunen, detta som ett led i att stärka ditt företags likviditet.

Om du vill tidigarelägga betaldatum för fakturor kan du kontakta kundcenter på telefon 0220‑240 00 eller e-posta kundcenter@hallstahammar.se som hjälper dig vidare.

Det statliga hyresstödet – prata direkt med din hyres­värd

Regeringen har infört ett tillfälligt stöd så att hyresvärdar kan ge rabatt på fasta lokalhyreskostnader för hyresgäster (företagare) i utsatta branscher. Du som är företagare i en sådan bransch vänder dig direkt till din hyresvärd för att höra om hyresvärden är med i den överenskommelsen.