Fler webbplatser
Kris och säkerhet

Information om afrikansk svin­pest

Afrikansk svinpest har hittats hos vildsvin i Fagersta. Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Smittan drabbar inte människor eller andra djurslag. Däremot kan både människor och djur sprida smittan genom att föra med sig virus på skor, redskap, fordon eller i djurens päls. Här finns information om hur du som privatperson ska agera.

Vildsvin med ungar

Följande gäller:

  • För att inte sprida smittan vidare är det viktigt att undvika de skogsområden där viruset kan finnas. Jordbruksverket har beslutat om restriktioner som gäller ett nästan 1000 kvadratkilometer stort område. Det innebär till exempel att det är förbjudet att vistas i och exempelvis plocka bär och svamp, jaga, arbeta med skogsbruk, eller göra andra friluftsaktiviteter i naturområden i stora delar av vårt län.

  • Vill du plocka bär eller svamp i skogen?
    Tänk på att du nu inte kan göra det överallt. I och med Jordbruksverkets beslut är stora skogsområden i Västmanland och Dalarna förbjudna att besöka. Restriktionen gäller ett stort område från Ramnäs i söder till Fagersta och Norberg i norr, mot Skinnskatteberg i väster och österut mot Salatrakten, samt en bit in i Dalarna. Här får du i nuläget inte plocka bär eller svamp, vandra, promenera med hunden rida, eller över huvud taget vistas. Du ser den smittade zonen nedan:

Är du jägare, gris­bonde eller allmän­het – så här kan du hjälpa till att stoppa smitts­pridningen

Genom att följa nedanstående råd kan smittspridning förhindras.

  • Följ Jordbruksverkets restriktioner och vistas inte i förbjudna områden.
  • Släng inte matrester i naturen, kasta i stället ditt matavfall i soptunnor som vildsvin inte kommer åt. Viruset kan överleva länge i charkvaror och kött, så om virussmittade matrester hamnar i naturen kan sjukdomen spridas.
  • Om du hittar ett dött vildsvin i naturen – rapportera fyndet till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via https://rapporteravilt.sva.se/
  • Som grishållare ska du upprätthålla ett gott smittskydd och genast kontakta veterinär om du misstänker att dina grisar kan ha smittats och/eller om grisarna visar symtom som skulle kunna tyda på afrikansk svinpest.

Mer information