Fler webbplatser
Samhällsplanering

Centrumlekplatsen invigd med bulle och Festis

Trots ett gråmulet väder dök det upp en mängd lek­sugna barn till in­vigningen av den nya lek­platsen i Hallsta­hammars centrum. Kommun­styrelsens ord­förande Catarina Pettersson klippte det blå-gula bandet och förklarade lek­platsen in­vigd med de upp­muntrande och upp­manande orden att här kan man hitta nya kompisar.

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson inviger den nya Centrumlekplatsen. Samhällsbyggnadschef Oscar Bogren håller i bandet.

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson inviger den nya Centrumlekplatsen och samhällsbyggnadschef Oscar Bogren assisterar genom att hålla bandet.

Festlig men kylig invigning

På tisdagen den 31 oktober fanns medarbetare från tekniska förvaltningen på plats rustade till tänderna med färska bullar och Festistetror. Strax innan klockan slog 13 var de dock lite oroliga – kanske skulle de själva få äta upp alla bullarna?

Oron var obefogad, för rätt var det var kom en strid ström med barn och föräldrar in genom den lövade ingången till Hallstahammars centrums nya lekplats. Invigningen kunde börja!

För att hålla värmen uppe klättrade, gungade och åkte både stora och mindre barn i och på de olika lekredskapen, både före och efter kommunstyrelseordförande Catarina Petterssons bandklippning och välkomstord.

Centrumlekplatsen är en del i förnyelsen och upprustningen av Hallstahammars centrum och är placerad väster om Hammar­teatern, vid infarten till Tore Skogmans plats, och Ica Mat­kassen.

Med detta hälsar vi alla fortsatt välkomna att leka på Centrumlekplatsen!

Ett gäng barn testar den nya lekredskapen under invigningen

Ett gäng barn testar den nya lekredskapen under invigningen.

Majlis Sjölund var en av de yngsta besökarna vid lekplatsinvigningen. Här testar hon den stora gungan.

Majlis Sjölund var en av de yngsta besökarna vid lekplatsinvigningen. Här testar hon den stora gungan.