Fler webbplatser
Samhällsplanering

Etapp ett av centrumförnyelsen är klar i sommar

Som alla säkert redan sett så pågår arbetet med att färdigställa bland annat stenläggningen i centrum i Hallstahammar för fullt och kommer vara klar under sommaren. Från början var tanken att centrum skulle vara klart i början av juni. Den långa och kalla vintern har dock satt käppar i hjulet för tidsplanen.

Skissbild centrum

- Jag gläds åt att vi kommer få ett vackrare centrum. Snart är det första steget klart och vi tar ett viktigt steg på den inslagna vägen. Det är beklagligt att vi inte hann klart enligt den ursprungliga tidsplanen, men vi tar ändå ett viktigt steg framåt, säger Oscar Bogren, samhällsbyggnadschef på Hallstahammars kommun.

Första snön kom redan den 21 november men även innan dess sjönk temperaturerna kraftigt. Det innebär att marken har påverkats av tjäle under närmare ett halvår, ända fram till april 2024.

- Det innebär att arbetet kunnat pågå med full kapacitet endast under åtta veckor i stället för en betydligt längre tidsrymd. De senaste veckorna har stora ansträngningar lagts ned för att komma i fas, trots vinterns påverkan. Vi ser dock att tidsplanen inte kommer hålla. säger Catharina Björkegren, projekt- och tekniska förvaltningens inhyrda byggledare.

Torget kommer att stå färdigt under sommaren men dock inte till den 1 juni som var den ursprungliga tanken. Invigning av torget kommer ske i augusti.