Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Vardagshjältar på ungdomarnas sida

Vi hinner knappt innanför dörrarna på Parkskolan förrän ungdomarna flockas kring coacherna. Mohamed Hegazy och Papin Nishimwe befinner sig strax mitt i högen av elever medan Synne Wiklund håller sig lite utanför och hejar på tjejerna som smiter förbi med skolböcker i händerna.

Barn- och ungdomscoacherna i Hallstahammar utanför Parkskolan

- Eftersom vi är fyra coacher i olika åldrar kan vi möta barnen och ungdomarna på olika sätt och jag tror också att de väljer vem av oss de söker sig till beroende på vilka behov de har, säger Synne Wiklund, som har arbetat inom skolan en stor del av sitt yrkesliv och som coach i två år.

Barn- och ungdomscoacherna har funnits sedan 2016 i Hallstahammars kommun. De arbetar både dag- och kvällstid och de kan även vara schemalagda på helger, vid de tillfällen då det händer något särskilt i Hallstahammar. Danha Bachiri är chef för coacherna sedan ett knappt halvår och han kan inte nog berömma gruppen.

- De är äkta vardagshjältar, alla fyra, säger han.

- Jag skulle säga att ett av deras viktigaste verktyg i arbetet är kärlek. De möter ungdomarna där de är och de dömer inte. De vill hjälpa och de lyckas ofta med det. De tycker om ungdomarna.

Även kontakt med föräldrar

Danha Bachiri berättar om föräldrar som ringer och talar om hur sonen eller dottern kommit in på nationella programmet tack vare coachernas stöttning. Mohamed Hegazy fyller i:

- Ibland är det föräldrar som ringer och ber oss hålla ett öga på huset där ungdomarna ska vara ensamma en kväll, ibland ringer ungdomarna och frågar var vi är och varför vi inte är med dem, säger han.

- En annan viktig kontaktväg är Snapchat där ungdomarna kan chatta med oss på ett enkelt sätt.

Hela samhället samarbetar

Varje måndag morgon deltar coacherna i ett möte tillsammans med polis, socialtjänst och andra lokala verksamheter. Där får de veta hur helgen har varit i kommunen och om det finns något särskilt som är aktuellt under veckan. Informationen därifrån tar de med sig till sitt eget möte samma dag där de slår fast planeringen för resten av veckan. Varje skola får minst ett besök per vecka och coacherna är där på rasterna för att prata och ta reda på hur eleverna mår. Mohamed är tydligt med att de har kontakt med alla typer av ungdomar.

- De kommer till oss med helt olika bekymmer, för en högpresterande elev kan det kännas som en katastrof att få ett dåligt resultat på ett prov.- En annan ungdom kanske inte ens klarar av att ta sig till skolan.

Just den senare gruppen elever, de som inte kommer till skolan, är ett viktigt fokus för coachernas arbete. Här samarbetar de med föräldrar, skolpersonal och med ungdomarna själva för att hitta lösningar. En viktig uppgift kan vara att hämta och skjutsa till skolan.

- En ung person som varken studerar eller arbetar löper stor risk att hamna utanför samhället och dessutom råka illa ut, därför är det viktigt att vi fångar de här eleverna så snabbt det går, säger Danha Bachiri.- Varje människa behöver få känna att någon ser dem och jag tror att coacherna ofta blir den som får ungdomarna att känna sig sedda.

Löser svåra saker tillsammans

Naturligtvis finns det även saker som inte går att lösa med hjälp av stöttning och samtal. Om coacherna upplever att en ung person verkligen är illa ute så är de, precis som andra vuxna som möter barn i sin yrkesroll, skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Mohamed och de andra coacherna ser anmälningsplikten som ett arbetsverktyg som gör det möjligt att få tillgång till fler resurser.

- Jag pratar naturligtvis med ungdomen och förklarar vad jag ser och varför jag måste göra det jag gör, berättar han.

- Sedan blir det ett gemensamt arbete där vi samarbetar med den unga personen, föräldrarna, skolpersonalen och socialtjänsten.

Rätt person på rätt plats

Danha Bachiri säger att ett väldigt gott samarbete är en av hemligheterna bakom coachernas framgångsrika arbete. Det finns en samverkan som är formaliserad, där de olika aktörerna möts och lär känna varandra i vardagen.

- Coacherna träffar ju till exempel polisen och socialtjänsten varje måndag och skolpersonalen vid varje skolbesök så när det bränner till så finns det redan upparbetade kontakter.

Den andra hemligheten, enligt Danha Bachiri, är lyckade rekryteringar.

- För att kunna arbeta som barn- och ungdomscoach måste man vara bra på att skapa relationer och man måste verkligen vilja arbeta för att barn och unga ska må bra, och det gör våra fyra coacher.

Fakta om barn- och ungdomscoacherna

Målet verksamheten är att alla barn och unga i Hallstahammar ska lyckas i sina liv – både i skolan och på fritiden. Barn- och ungdomscoacherna arbetar uppsökande och förebyggande och ska fungera som en länk mellan barn och ungdomar, familjer, skolor och myndigheter. Ett viktigt syfte är att förebygga psykisk ohälsa och motivera barn- och ungdomar som behöver hjälp och stöttning.

Coacherna i Hallstahammar har tillsammans många års erfarenhet av förebyggande och främjande arbete och har även hög kompetens inom bland annat ANDTS-problematik, HBTQ-frågor, psykisk hälsa, psykosocial hälsa och etikfrågor.