Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Nu kommer enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Nu skickas en enkät ut från Socialstyrelsen till dig som är 65 år eller äldre och som är beviljad hemtjänst i eget boende eller bor särskilt boende för äldre.

Enkätsvaren är en viktig del i hur kommunen planerar sitt arbete med att utveckla och förbättra för dig som är äldre och som tar del av den service vi erbjuder. Så håll utkik i brevlådan och svara på enkäten när den kommer till dig.

Sista dag att svara är den 26 maj.

Information om undersökningen:

  • Enkäterna når mottagarna på deras postadresser i slutet av mars 2024.
  • Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj 2024.
  • Det går att svara via post eller digitalt.
  • Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara digitalt finns i postenkäten.
  • Digitalt finns möjlighet att svara på svenska, engelska, arabiska, finska, meänkieli, nord-, syd- och lulesamiska.
  • Digitalt finns möjlighet för anhöriga att svara på frågor som är riktade till dem.
  • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av september eller början av oktober 2024.

Tack för din medverkan. Tillsammans utvecklar och förbättrar vi äldreomsorgen i Hallstahammars kommun.