Fler webbplatser

Tertial- och delårsrapporter

  Namn: Nicklas Erngren
  Befattning: Chef för ekonomi- och finansavdelningen
  Telefon: 0220-24021
  E-post: nicklas.erngren@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  För att löpande följa och följa upp måluppfyllelse för verksamheterna och hur den ekonomiska ställningen ser ut och hur budgeten följs sammanatäller kommunen och nämnderna tertialrapporter och delårsrapporter. Tertialrapporter visar läget efter april månads slut och delårsrapporten rapporterar till och med augusti månad. Det är kommunfullmäktige som godkänner tertial- och delårsrapporterna.


  Kvartalsrapporter

  Rapporterar utfall till och med mars månad

  Nämndernas tertialrapporter