Fler webbplatser

Direktionen för Mälardalens brand- och räddningsförbund

    Telefon: 021-398200
    E-post: mbr@mbrf.se
    Besöksadress: Vallbyleden 9, Västerås

    Alla kommuner är skyldiga att ha en räddningstjänst, antingen i egen regi eller tillsammans med andra kommuner. I Hallstahammars kommun ansvarar Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) för räddningsinsatserna i samband med olyckor och kriser, exempelvis bränder och kemikalieutsläpp. MBR har också ansvar för att förebygga olika typer av händelser, såsom bränder och andra allvarliga olyckor.

    Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) är ett kommunalförbund där kommunerna Hallstahammar, Västerås, Surahammar, Köping, Arboga och Kungsör ingår. Förbundet har en politiskt sammansatt direktion som sätter upp riktlinjer och ramar för verksamheten och som fattar beslut.