Fler webbplatser

Ledamöter i socialnämnden

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: socialnamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Socialnämnden
734 80 Hallstahammar

Socialnämnden består av elva ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom socialförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Socialnämndens ledamöter

 1. Ingvor Regnemer (S), ordförande, Ingvor.Regnemer@hallstahammar.se
 2. Anders Johannesson (C), 1:e vice ordförande, Anders.Johannesson@hallstahammar.se
 3. Rolf Korsbäck (S), 2:e vice ordförande, Rolf.Korsback@hallstahammar.se
 4. Pia Håkansson (S), Pia.Hakansson@hallstahammar.se
 5. Birgitta Westman (S), Birgitta.Westman@hallstahammar.se
 6. Sari Svanström (C), Sari.Svanstrom@hallstahammar.se
 7. Håkan Freijd (M), Hakan.Freijd@hallstahammar.se
 8. Anita Vestin Brodd (M), Anita.VestinBrodd@hallstahammar.se
 9. Tommy Emterby (KD), Tommy.Emterby@hallstahammar.se
 10. Christer Hansson (V), Christer.Hansson@hallstahammar.se
 11. Elisabeth Moser (SD), Elisabeth.Moser@hallstahammar.se

Socialnämndens ersättare

 1. Jenny Hödefors (S), Jenny.Hodefors@hallstahammar.se
 2. Marianne Avelin (C), Marianne.Avelin@hallstahammar.se
 3. Örjan Andersson (S), Orjan.Andersson2@hallstahammar.se
 4. Christina Aspenryd (S), Christina.Aspenryd@hallstahammar.se
 5. Maria Blomberg (L), Maria.Blomberg@hallstahammar.se
 6. Barbara Kabacinski Hallström (L), Barbara.KabacinskiHallstrom@hallstahammar.se
 7. Alicia Stenfors (M), Alicia.Stenfors@hallstahammar.se
 8. Barbro Sonesson (M), Barbro.Sonesson@hallstahammar.se
 9. Gun-Britt Rydén (KD), Gun-Brith.Ryden@hallstahammar.se
 10. Ove Andersson (V), Ove.Andersson@hallstahammar.se
 11. Claes Gustavsson (SD), Claes.Gustavsson@hallstahammar.se