Fler webbplatser

Ledamöter i socialnämnden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: socialnamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Socialnämnden
  734 80 Hallstahammar

  Socialnämnden består av elva ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom socialförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

  Socialnämndens ledamöter

  1. Ingvor Regnemer (S), ordförande, Ingvor.Regnemer@hallstahammar.se
  2. Anders Johannesson (C), 1:e vice ordförande, Anders.Johannesson@hallstahammar.se
  3. Rolf Korsbäck (S), 2:e vice ordförande, Rolf.Korsback@hallstahammar.se
  4. Örjan Andersson (S), Orjan.Andersson2@hallstahammar.se
  5. Birgitta Westman (S), Birgitta.Westman@hallstahammar.se
  6. Sari Svanström (C), Sari.Svanstrom@hallstahammar.se
  7. Håkan Freijd (M), Hakan.Freijd@hallstahammar.se
  8. Anita Vestin Brodd (M), Anita.VestinBrodd@hallstahammar.se
  9. Tommy Emterby (KD), Tommy.Emterby@hallstahammar.se
  10. Christer Hansson (V), Christer.Hansson@hallstahammar.se
  11. Elisabeth Moser (SD), Elisabeth.Moser@hallstahammar.se

  Socialnämndens ersättare

  1. Jenny Hödefors (S), Jenny.Hodefors@hallstahammar.se
  2. Marianne Avelin (C), Marianne.Avelin@hallstahammar.se
  3. Lennart Ahlström (S), Lennart.Ahlstrom@hallstahammar.se
  4. Christina Aspenryd (S), Christina.Aspenryd@hallstahammar.se
  5. Maria Blomberg (L), Maria.Blomberg@hallstahammar.se
  6. Barbara Kabacinski Hallström (L), Barbara.KabacinskiHallstrom@hallstahammar.se
  7. Alicia Stenfors (M), Alicia.Stenfors@hallstahammar.se
  8. Rolf Lindström (M), Rolf.Lindstrom@hallstahammar.se
  9. Gun-Britt Rydén (KD), Gun-Brith.Ryden@hallstahammar.se
  10. Lillemor Larsson (V), Lillemor.Larsson@hallstahammar.se
  11. Claes Gustavsson (SD), Claes.Gustavsson@hallstahammar.se