Fler webbplatser

Försörjningsstöd

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Handläggare av försörjningsstöd
Telefon: 0220-24554
Besöksadress: Vegagatan 1, Hallstahammar

Telefon- och besökstid:
Du ringer detta telefonnummer när du vill komma i kontakt med någon av våra handläggare av försörjningsstöd. Om alla handläggare skulle vara upptagna ber vi att du försöker igen lite senare.

För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

Om du har ekonomiska problem och din inkomst inte räcker till att betala mat och hyra kan du söka ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). Varje ansökan granskas individuellt och tar hänsyn till just din situation.
Försörjningsstödet ska vara en tillfällig hjälp och du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt klara av din ekonomi på egen hand.

Att ansöka om försörjningsstöd

Första gången du vill ansöka om försörjningsstöd ringer du till oss på kommunen (kundcenter hjälper dig komma i kontakt med rätt person). Vi lägger upp ett ärende där en socialsekreterare gör en första bedömning av din situation och om du har rätt till försörjningsstöd. Vid behov bokas besök hos en socialsekreterare in.

Om du är gift eller sambo räknas ni som ett hushåll med gemensam ekonomi och både din och din partners ekonomi utreds. Den som studerar eller har eget företag har normalt inte rätt till försörjningsstöd.

Ansökan om försörjningsstöd prövas månadsvis. Det innebär att du måste lämna in en ny ansökning inför varje ny månad du vill söka försörjningsstöd. Samtidigt kompletterar du den med uppdaterat underlag för samtliga inkomster och utgifter.

Att göra innan du ansöker om försörjningsstöd

Arbetslös

Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska vara anmäld på arbetsförmedlingen, söka arbete aktivt och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning.

Tillgångar

Om du har tillgångar i form av egna pengar på banken, aktier eller fonder, bil, båt eller annat måste du använda dessa innan du har rätt till försörjningsstöd. Om du har villa, bostadsrättslägenhet eller sommarstuga kan detta också påverka rätten till försörjningsstöd.

Socialförsäkringar

Du ska ansöka om de generella socialförsäkringsförmåner som finns, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig på den ska du vända dig till Pensionsmyndigheten och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Avgifter

Om du betalar avgift för förskola eller hemtjänst måste du kontrollera att din avgift är rätt i förhållande till den inkomst du har idag.

Provberäkning av försörjningsstöd

I Socialstyrelsens provberäkning kan du själv räkna ut ett preliminärt försörjningsstöd, beroende på hur dina inkomster och utgifter är i förhållande till riksnormen. Beräkningen är förenklad och påverkas av annat än din ekonomi. Resultatet är därför ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd.

Det här ska försörjningsstödet räcka till

Försörjningsstödet ska täcka hushållets löpande utgifter enligt en viss norm som beslutas av Socialstyrelsen.

I normen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien samt dagstidning, TV-avgift och telefon. Normbeloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

I försörjningsstödet ingår även rimliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fackförenings- eller a-kasseavgift. Dessa kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitto.

Du kan också få bistånd till annat du behöver, till exempel kostnader för förskola, läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

Din rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med det stöd du erbjuds kan du överklaga. Du skickar då en skriftlig överklagan till Hallstahammars kommun inom tre veckor efter att du fått beslutet.

I överklagan behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför. När kommunen får överklagan görs en ny prövning av ärendet.

Om kommunen inte ändrar beslutet skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten för avgörande.