Fler webbplatser

Projekt Digitala och fysiska mötesplatser för inkludering och demokrati

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Hallstahammars kommun har i samarbete med Svenska kyrkan fått stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för projektet Digitala och fysiska mötesplatser för inkludering och demokrati. Målet är att ta fram metoder för att motverka rasism och liknande former av intolerans. Projektet ska bidra till ett tolerantare samhälle, en öppnare attityd och ett medmänskligare klimat där alla sorters människor ryms och lär av varandra.

Children Holding Earth in Their Hands

Genom att utveckla både fysiska och digitala mötesplatser där vi kan diskutera exempelvis fördomar om kön, sexuell läggning, religion, etnisk bakgrund kan dessa fördomar motverkas. Då kan vi skapa ett samhälle som fler känner sig delaktiga i och kan bidra positivt till.

Komikern Kodjo Akolor utmanade våra fördomar

I november 2018 besökte komikern och programledaren Kodjo Akolor Hallstahammar för en föreläsning där han utmanade och belyste fördomar som vi alla bär på. I samband med föreläsningen fick publiken svara på frågor via sina mobiler i en så kallad mentimeterundersökning. Frågorna tog upp vad vi gemensamt kan fokusera på, eller vad som skapar hinder, för att få ett mer inkluderande samhälle.

Utbildning i medborgardialog i komplexa frågor

I projektet ingår även att utbilda processledare i medborgardialog i komplexa frågor. Nyckelpersoner från kommunens verksamheter, Hallstahem, lokala idrottsförbund, trossamfund och polisen har tagit del av och provat verktyg för hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor med målet att bidra till ett inkluderande lokalt samhälle. Dessa nyckelpersoner kommer arbeta vidare med frågor som handlar om hur vi uppnår mer inkluderande samhällen.

Det är Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med kommuner, forskare och samtalsledare som arbetat fram en modell och ett arbetssätt för att hantera komplexa, kanske svårare och konfliktfyllda frågor. Denna modell har använts framgångsrikt i flera kommuner.

Utveckla fysiska former för dialog och utbyte

Under 2018 och 2019 kommer arbetet pågå med att utveckla fysiska former för dialog och utbyte av kunskap kring projektets målområden, samt hur vi kan implementera former för dialog och samverkan på längre sikt framåt med demokrati och de mänskliga rättigheterna som vår utgångspunkt.