Fler webbplatser

Projekt Digitala och fysiska mötesplatser för inkludering och demokrati

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Hallstahammars kommun har i samarbete med Svenska kyrkan fått stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för projektet Digitala och fysiska mötesplatser för inkludering och demokrati. Målet är att ta fram metoder för att motverka rasism och liknande former av intolerans. Projektet ska bidra till ett tolerantare samhälle, en öppnare attityd och ett medmänskligare klimat där alla sorters människor ryms och lär av varandra.

Children Holding Earth in Their Hands

Genom att utveckla både fysiska och digitala mötesplatser där vi kan diskutera exempelvis fördomar om kön, sexuell läggning, religion, etnisk bakgrund kan dessa fördomar motverkas. Då kan vi skapa ett samhälle som fler känner sig delaktiga i och kan bidra positivt till.

Komikern Kodjo Akolor utmanar våra fördomar

Den 14 november klockan 18 kommer komikern Kodjo Akolor till Sagabiografen för att föreläsa och utmana fördomar som vi alla bär på. I samband med Kodjos föreläsning så kommer vi även att ställa några frågor som publiken kan svara på anonymt via sina mobilen en så kallad mentimeterundersökning. Det är frågor om vad vi gemensamt kan fokusera på eller som skapar hinder för att få ett mer inkluderande samhälle. Några av frågorna väljs sedan ut och några veckor senare har de som vill möjlighet att diskutera vidare frågorna och bidra till dem i mindre grupper. Frågorna kommer att presenteras på denna sida i slutet av november.

Utbildning i medborgardialog i komplexa frågor

I projektet ingår även att utbilda processledare i medborgardialog i komplexa frågor. Under två dagar kommer nyckelpersoner från kommunens verksamheter, hallstahem, lokala idrottsförbund, trossamfund och polisen att få ta del av och prova på verktyg för hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor med målet att bidra till ett inkluderande lokalt samhälle. Dessa nyckelpersoner kommer sedan att arbeta vidare med frågor som vi fått fram i mentimeterundersökningen om mer inkluderande samhällen.

Utbildningen togs fram av SKL, kommuner, forskare och samtalsledare som sedan 2010 arbetat med hur medborgardialog kan användas i svårare konfliktfyllda frågor. Frågor där medborgare behöver involveras för att nå önskat resultat. Dessa frågor kallar vi komplexa frågor. Detta arbete har resulterat i en modell och ett arbetssätt för att hantera dessa frågor som använts framgångsrikt i flera kommuner.

Utveckla fysiska former för dialog och utbyte

Under 2018 och 2019 kommer arbetet pågå med att utveckla fysiska former för dialog och utbyte av kunskap kring projektets målområden, samt hur vi kan implementera former för dialog och samverkan på längre sikt framåt med demokrati och de mänskliga rättigheterna som vår utgångspunkt.