Fler webbplatser

God man, förvaltare och förmyndare

En del personer har svårt att själva ha kontakt med myndigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter, då kan en god man eller en förvaltare se till att vardagen fungerar. Den person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman. Den som är under 18 år ska ha en förmyndare. Anledningen är att även ett barns rätt ska bevakas i olika frågor. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som också är barnets förmyndare och i den egenskapen förvaltar barnets egendom.


Överförmyndarkansliet finns i Köping

Överförmyndarnämnden i Hallstahammar ingår i den gemensamma överförmyndarnämnden för de fem kommunerna, Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar och Hallstahammar.

Det är handläggare på överförmyndarkansliet som har hand om alla ärenden på uppdrag av överförmyndarnämnden. Kansliet har besöksadress med fasta besökstider i Köping. Behöver du boka ett besök i Hallstahammar går det bra att göra det efter överenskommelse.