Fler webbplatser

Ansöka om att få en god man eller förvaltare

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Västra Mälardalens överförmyndarkansli
  Befattning: Handläggare på överförmyndarkansliet
  Telefon: 0221‑259 35
  E-post: overformyndarnamnden@koping.se
  Besöksadress: Nibblesbackevägen 9 D, Köping.

  Telefontid
  Måndag-torsdag ­kl. 10.00-12.00
  Besök bokas efter överenskommelse

  Postadress
  Köpings kommun
  Överförmyndarkansliet
  731 85 Köping

  Om du är i behov av en god man eller förvaltare kan du, dina närmaste anhöriga eller överförmyndarnämnden ansöka om godmanskap eller förvaltarskap. Det är tingsrätten som beslutar om någon ska få god man eller förvaltare och det är också de som beslutar om godmanskapet eller förvaltarskapet ska sluta gälla.

  Du kan ansöka om god man själv. Du kan också få hjälp med att ansöka av anhöriga eller av överförmyndarhandläggaren i kommunen.

  Det kan ta ett tag att få en god man

  Om du inte själv har något förslag på god man föreslår överförmyndarnämnden en god man. Sedan får du träffa den gode mannen och godkänna honom eller henne om ni passar varandra.

  Överförmyndarnämnden skickar sedan din ansökan till tingsrätten som godkänner och bestämmer att den föreslagna personen får bli din gode man.

  När det är klart får både du och den gode mannen ett brev från tingsrätten. Det är först då som du har fått en god man. Den gode mannen kommer sedan att ta kontakt med dig och träffa dig.

  Någon annan kan anmäla att du behöver god man eller förvaltare

  Du och dina anhöriga får godkänna den som föreslås till god man

  När man hittat en person som kan vara lämplig som god man ska du godkänna den personen. Även dina anhöriga ska godkänna, både att de tycker att du behöver en god man och att de tycker att personen som kan bli god man passar bra.

  Din gode man tar på sig uppdraget

  När du, dina anhöriga och tingsrätten godkänt den person som föreslås bli din gode man, ska hen också godkänna att hen tar på sig uppdraget och blir god man till dig.

  Samtidigt behöver den gode mannen också skicka in ett intyg där några andra personer intygar och säger att personen som ska bli god man är lämplig och passar att vara god man.