Fler webbplatser

Förmyndare för barn

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Västra Mälardalens överförmyndarkansli
  Befattning: Handläggare på överförmyndarkansliet
  Telefon: 0221‑259 35
  E-post: overformyndarnamnden@koping.se
  Besöksadress: Nibblesbackevägen 9 D, Köping.

  Telefontid
  Måndag-torsdag ­kl. 10.00-12.00
  Besök bokas efter överenskommelse

  Postadress
  Köpings kommun
  Överförmyndarkansliet
  731 85 Köping

  Den som är under 18 år ska ha en förmyndare. Anledningen är att även ett barns rätt ska bevakas i olika frågor. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som också är barnets förmyndare och i den egenskapen förvaltar barnets egendom.

  Oftast är föräldrar också vårdnadshavare

  Som förälder är du vanligtvis vårdnadshavare för ditt barn tills dess att barnet har fyllt 18 år. Som vårdnadshavare ansvarar du för dina barns personliga förhållanden och ska se till att hen får sitt behov av omvårdnad, trygghet och fostran tillgodosett.

  Vårdnadshavare är normalt också förmyndare som också förvaltar barnets egendom och företräder barnet i ekonomiska ange­lägen­heter. Det vanliga är att en eller båda föräldrarna tillsammans är barnets vårdnadshavare och förmyndare, så kallade legala förmyndare.

  När barn har stora tillgångar

  I Sverige råder en princip om så kallad fri föräldraförvaltning, som innebär att det huvudsakliga ansvaret för att förvalta ett barns egendom ligger på föräldrarna. Det finns ett undantag i den fria förvaltningen, så kallad kontrollerad förvaltning.

  I följande fall används kontrollerad förvaltning:

  • När värdet av ett barns tillgångar överstiger åtta basbelopp blir föräldrarna redovisningsskyldiga inför överförmyndarnämnden. En räkning, det vill säga redovisning, ska då lämnas varje år fram till barnets myndighetsdag.
  • Om socialtjänsten har upplyst överförmyndarnämnden om att ett barns tillgångar av särskild anledning behöver skyddas kan nämnden fatta beslut om att barnets tillgångar, oavsett storlek, ska spärras hos bank.
  • Om ett barn har fått pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger ett basbelopp ska du som förälder öppna ett överförmyndarspärrat konto hos banken, och meddela utbetalaren.
  • Om föräldrar ska låta barnet köpa, sälja eller pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, måste överförmyndarnämnden alltid ge sitt tillstånd. Detta gäller också om barn som fyllt 16 år ska driva näring. Tillstånd behövs även om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut. Om barnet är arvtagare behöver du kontakta överförmyndarnämnden som ska godkänna arvsfördelningen.

  God man till barn

  I följande fall måste ett barn få en god man:

  • om både barn och förälder är delägare i samma dödsbo
  • om barnet ska köpa en fastighet eller bostadsrätt av eller tillsammans med en förälder
  • om en förälder ska låna barnets pengar

  En god man som tillfälligt ska ta tillvara barnets intressen i en viss angelägenhet bestäms av överförmyndarnämnden.

  Ansök om god man till barn

  För att ansöka om god man till barn kontaktar du överförmyndarnämnden.