Fler webbplatser

God man för ensamkommande barn och unga

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Västra Mälardalens överförmyndarkansli
  Befattning: Handläggare på överförmyndarkansliet
  Telefon: 0221‑259 35
  E-post: overformyndarnamnden@koping.se
  Besöksadress: Nibblesbackevägen 9 D, Köping.

  Telefontid
  Måndag-torsdag ­kl. 10.00-12.00
  Besök bokas efter överenskommelse

  Postadress
  Köpings kommun
  Överförmyndarkansliet
  731 85 Köping

  Barn och unga under 18 år, som kommer till Sverige utan vårdnadshavare har rätt till god man. Det är Migrationsverket som avgör om god man ska utses. Den gode mannen blir både förmyndare och vårdnadshavare. Det betyder att god man träder i barnets föräldrars ställe och ska fatta alla beslut som rör barnet. Observera att god man inte ansvarar för att försörja barnet. Det betyder att god man inte ska ordna bostad, mat och kläder till barnet, det är Migrationsverkets och kommunens ansvar.

  När det ensamkommande barnet eller ungdomen sökt asyl ska Migrationsverket anmäla behov av god man till kommunen, som i sin tur ska utse en god man. Barnet ska ha en god man ända tills det antingen fått ett beslut om upphållstillstånd eller fyller 18 år och blir myndig.

  Blir som en förälder men har inte barnet boende hos sig

  Som god man till ensamkommande flyktingbarn måste du ha grundläggande kunskaper om samhället och behärska svenska språket.

  I uppdraget som god man ingår att du ska hjälpa ditt ensamkommande barn eller ungdom med bland annat att:

  • ansöka om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan gjort det)
  • ansvara för barnets ekonomi (ansöka om pengar vid behov, ansvara för bankkort)
  • vara med vid utredningen hos Migrationsverket
  • ta kontakt med barnets skola och delta i utvecklingssamtal på skolan (gärna tillsammans med någon från exempelvis familjehem där barnet bor)
  • vid behov boka tid hos läkare, tandläkare eller psykolog
  • vara med när barnet har kontakt med myndigheter, till exempel Migrationsverket, socialtjänsten eller Skatteverket
  • vara med vid förhör hos polis och åklagare, liksom kontakt med dessa, både om barnet utsatts för brott och då det eventuellt begått brott
  • fungera som stöd vid kontakt med barnets föräldrar eller andra släktingar.

  Detta ingår inte i uppdraget som god man till ensamkommande barn och unga:

  • Barnet kommer inte att bo hos dig som är god man.
  • God man har inte ansvar att försörja barnet, det vill säga att se till att barnet har mat, kläder och någonstans att bo. Det är Migrationsverkets och kommunens ansvar.
  • En god man har inte tystnadsplikt. Det beror på att god man är i stället för en förälder som ska ta tillvara barnets bästa. Föräldrar har ingen tystnadsplikt.

  Uppdraget ska följas upp och redovisas innan arvode betalas ut

  Som god man till ensamkommande barn eller unga har du rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter. Olika uppdrag ser olika ut och tar olika mycket tid, och därför kan arvode och ersättning skilja sig åt.

  Du ska som god man lämna in en redogörelse om vad du gjort och inte gjort i uppdraget som god man. Redogörelsen lämnas för tre månader i taget. Överförmyndarnämnden betalar ut arvode efter granskning av redogörelsen.

  Mer information