Fler webbplatser

Skillnad på god man och förvaltare

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Västra Mälardalens överförmyndarkansli
  Befattning: Handläggare på överförmyndarkansliet
  Telefon: 0221‑259 35
  E-post: overformyndarnamnden@koping.se
  Besöksadress: Nibblesbackevägen 9 D, Köping.

  Telefontid
  Måndag-torsdag ­kl. 10.00-12.00
  Besök bokas efter överenskommelse

  Postadress
  Köpings kommun
  Överförmyndarkansliet
  731 85 Köping

  Att ha en god man är frivillgt. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga, alltså sin rätt att bestämma själv. Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. En förvaltare får ta beslut utan huvudmannens samtycke.

  En del personer har svårt att själva ha kontakt med myndigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter, då kan en god man eller en förvaltare se till att vardagen fungerar. Den person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

  Godmanskapet bygger på frivillighet

  Att ha en god man är en frivilligt hjälp som förutsätter att huvudmannen vill ha den hjälpen. En god man ska samråda med sin huvudman i de frågor som hen förstår och den gode mannen måste ha samtycke från huvudmannen. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga, alltså sin rätt att bestämma själv.

  Förvaltarskapet tar vid där god man inte räcker till

  Ett förvaltarskap kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt. Det kan till exempel gälla för en person som inte kan hantera sin ekonomi på grund av funktionsnedsättning, missbruk eller en demenssjukdom.

  Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. En förvaltare får ta beslut utan huvudmannens samtycke.