Fler webbplatser

Hemsjukvård och rehabilitering

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Anette Söderberg
Befattning: Enhetschef för den kommunala hemsjukvården
Telefon: 0220-24486
E-post: anette.soderberg@hallstahammar.se
Besöksadress: Eldsbodavägen 8, Hallstahammar

Namn: Birgitta Lithén
Befattning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och demenssjuksköterska
Telefon: 0220-24095
E-post: birgitta.lithen@hallstahammar.se
Besöksadress: Snevringevägen 41A, Hallstahammar

Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare kan få sjukvård och rehabilitering hemma genom kommunen. Vård som kommunen kan erbjuda är sådant som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Region Västmanland ansvarar för läkares insatser vid hembesök. 

Kommunal hemsjukvård och -rehabilitering riktar sig till vuxna över 18 år

Om du är över 18 år och i behov av hemsjukvård eller rehabilitering ska du först kontakta din vårdcentral för att få en medicinsk bedömning. Vårdcentralen kontaktar därefter kommunens hemsjukvård.

Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut bedömer och planerar insatserna tillsammans med dig och kanske någon anhörig. Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett övergripande ansvar för säkerhet och kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården. 

När du skrivits in i hemsjukvården ansvarar kommunen för:

 • hälso- och sjukvård i hemmet, utförd av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut
 • tillfälliga hembesök
 • rehabilitering i hemmet
 • anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
 • ordination och utprovning av hjälpmedel
 • rehabilitering för personer med långvariga funktionshinder och behov av återkommande rehabiliteringsperioder. 

Hemsjukvård kan ges under en period till exempel efter en sjukhusvistelse men kan också ges under en längre tid.

Exempel på hemsjukvårdande insatser

Sjuksköterskor kan hjälpa till med:

 • medicinhantering
 • såromläggning
 • provtagning
 • stödja behandling av långvarig sjukdom till exempel diabetes
  ge smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede
 • ge sådan sjukvård som kan utföras i hemmet
 • utprovning av inkontinenshjälpmedel

Exempel på rehabiliterande insatser

Arbets- och fysioterapeuter kan hjälpa till med:

 • råd och stöd om hur du kan klara dagliga aktiviteter som till exempel personlig vård eller hemmets skötsel, när du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter med det
 • utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel
 • intyg om funktionsnedsättning, som kan användas i en ansökan om bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning
 • råd, stöd och eventuellt träningsprogram för att så långt som möjligt återfå respektive bibehålla din fysiska funktionsförmåga vid sjukdom eller funktionsnedsättning
 • utprovning av och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel

Mer information

Har du frågor om den kommunala hemsjukvården är du välkommen att kontakta kundcenter som hjälper dig vidare till rätt person. Du kan också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska eller enhetschefen för hemsjukvården direkt.