Fler webbplatser

Du kan bli avstängd från studier

Befattning: Skoladministratör på vuxenutbildningen
Telefon: 0220-24780
E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

Befattning: Studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen
Telefon: 0220-24782
E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

Studie- och yrkesvägledaren har öppet för drop-in:
Måndagar och torsdagar klockan 10.00-11.00 och tisdagar klockan 13.00-14.00. Vissa avvikelser kan ske från dessa tider.
Du kan också ringa och boka annan tid som passar dig bättre.

Det är inte tillåtet att vara borta från sfi-studier utan giltigt skäl (olovlig frånvaro). Den som är frånvarande utan tillåtelse eller inte klarar sina studier kan bli avstängd och få lov att sluta på sfi.

Du får inte fortsätta studera om du varit borta en längre tid

Om du varit frånvarande mer än tre veckor i följd, utan att ha varit sjuk eller blivit beviljad ledighet blir du avslutad från studierna i sfi.

Du måste göra framsteg

Du kan också bli avslutad från studierna i sfi om du saknar förutsättningar att klara utbildningen eller om du inte gör tillfredsställande framsteg i din utbildning.

Du kan anmäla dig på nytt

Om du har giltiga skäl, (som arbete, sjukdom eller graviditet) att avbryta dina studier får du anmäla dig igen när du kan börja studera på nytt. Du ska då lämna in en ny anmälan om studier i svenska för invandrare (sfi).