Fler webbplatser

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Jarmo Peromo
Befattning: Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0220-24208
E-post: jarmo.peromo@hallstahammar.se

Många människor med funktionsnedsättning har svårt att åka med allmänna kommunikationer. Om du inte klarar att resa till exempel med buss och tåg kan du ansöka om färdtjänst. Om du ska åka på en längre resa utanför Västmanlands län kan du ansöka om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst kan bli aktuellt om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver mer utrymme än andra resenärer eller om du inte kan resa utan ledsagare.

Färdtjänst

Vem får resa med färdtjänst

  • Du är folkbokförd i Hallstahammars kommun
  • Du har en funktionsnedsättning som gör att du har betydande svårigheter att färdas eller åka med allmänna kommunikationer. Din funktionsnedsättning måste bedömas bestå mer än tre till sex månader och ska bevisas med läkarutlåtande

Så här ansöker du om färdtjänst och beställer resor

För att ansöka om färdtjänst ska du fylla i en särskild blankett eller skicka in via e-tjänst: . Du kommer att få lämna in ett läkarintyg. Beslut sker enligt färdtjänstlagen. Din färdtjänstresa beställer du hos Kollektivtrafikmyndigheten på telefonnummer 020-21 21 21. Reser du med färdtjänst kan du få åka med andra personer. Då kan du behöva åka längre och resan kan ta lite längre tid.

När kan du anlita färdtjänst och vilka färdsätt används

Du kan anlita färdtjänst för resor där syftet med resan är nöje, fritidsaktivitet eller annat personligt ärende. Färdtjänst kan inte användas till resor som bekostas av någon annan till exempel sjukresor. Färdtjänst åker du med taxi. Om du på grund av ditt funktionshinder inte kan åka med vanlig taxi kan du få tillstånd att resa med specialfordon.

Vart får man åka och vad kostar det?

Färdtjänstresa får göras inom Hallstahammars kommun och till resmål i Västmanlands län. En enkel resa i Hallstahammars kommun kostar 30 kronor. En enkel resa i länet kostar 105 kronor. 

Vad kan jag få hjälp med?

Föraren kan hjälpa dig i och ur fordonet. Du kan få hjälp av föraren att bära väskor eller kassar till porten i markplan. Du får ha max två kassar eller väskor.

Ledsagare och medresenärer

Om du behöver hjälp under själva resan utöver den hjälp som taxichauffören kan ge dig kan du ansöka om att få ta med dig en ledsagare. Ledsagare ordnar du själv. Den som har färdtjänst kan inte vara ledsagare. Du kan ta med dig en medresenär om det finns plats. Medresenären betalar 50 kronor för enkel resa i Hallstahammars kommun och 125 kronor för enkel resa i länet.

Riksfärdtjänst

Vem får resa med riksfärdtjänst

  • Du måste vara folkbokförd i Hallstahammar.
  • Du har en stort och bestående funktionsnedsättning som bedöms bestå mer är tolv månader, läkarutlåtande kan begäras.
  • Du klarar inte att resa ensam med allmänna kommunikationer och behöver större utrymme när du reser med tåg, buss eller bil.

Så här ansöker du om riksfärdtjänst och beställer resor

För att ansöka om riksfärdtjänst ska du fylla i en särskild blankett eller skicka in via e-tjänst:  På begäran behöver du lämna in läkarintyg också. Ansök minst 3 veckor innan resa. Vid resor under jul och nyår måste ansökan lämnas in senast den 12 november.

När kan du anlita färdtjänst och vilka färdsätt används

Du kan ansöka om riksfärdtjänst när syftet för resan är nöje, fritidsaktivitet eller annat personligt ärende. Du kan inte få riksfärdtjänst om resorna betalas av stat, kommun, landsting eller företag. Du reser i första hand med buss, tåg eller vanlig bil. Vid speciella behov kan du få resa med annat fordon.
Att åka riksfärdtjänst med tåg innebär till exempel att

  • du får biljetten betald för ledsagare
  • du kan åka sovvagn istället för sittvagn
  • du kan få åka i första klass om det krävs för benutrymmet

du kan få taxi på vissa delsträckor och tåg på de långa sträckorna

Vart får man åka och vad kostar det?

Du får resa inom Sverige, men utanför Västmanlands län. Din avgift beslutas av regeringen och grundar sig på resans längd. Lägsta avgift är 105 kronor/enkelresa. Är du under 26 år betalar 70% av avgiften.
Vid resor med allmänna kommunikationer får du ett inbetalningskort tillsammans med biljetten. Vid resa med taxi eller specialfordon betalar du avgiften direkt till chauffören.

Ledsagare och medresenärer

Ledsagare är en person som måste följa med dig för att du som har tillstånd till riksfärdtjänstresa skall kunna genomföra resan.  Ledsagaren uppgift är att följa med under resan och inte att hjälpa till på resmålet. Du måste själv skaffa ledsagare. Vid resa med flyg, taxi eller specialfordon behövs ledsagare bara i undantagsfall. Du kan ta med dig en medresenär om det finns plats. Medresenären betalar samma avgift som resenären. Ledsagare/medresenär hämtas och lämnas på samma adress som resenären.

Rätt att överklaga

Om du inte får färdtjänst eller riksfärdtjänst kan du klaga till Förvaltningsrätten. Det gör du genom att skriva ett brev och lämna in det till kommunen inom tre veckor efter beslutet. 

Länkar