Fler webbplatser

Matservice - hemleverans av matlådor

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
Telefon: 0220-24000
E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

Du som inte själv klarar av att laga din mat mat kan ansöka om att få hjälp av vår matservice. Vi levererar då maten kyld hem till dig i form av matlådor som du sedan själv kan värma.

Matlådor levereras en gång i veckan

Hallstahammars kommun anlitar ett externt företag som tar upp beställning, tiilagar och därefter en gång per vecka ordnar med hemleverans av de beställda lådorna.

Kostnad för matservice

Du betalar för tjänsten matservice utifrån hur många matlådor du beställer. Du avgör själv, vecka för vecka hur många lådor du vill beställa. Matservice ingår inte i högkostnadsskyddet (maxtaxan).

Ansök om matservice

Matservice är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) som kräver ett biståndsbeslut. Kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare om du vill ansöka om matservice.