Fler webbplatser

Anhörigstöd - verksamhet som gör livet lättare

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Anhörigsamordnare
Telefon: 0220-24000

Du når våra anhörigsamordnare direkt på telefonnummer 0220‑247 09 eller 0220‑241 42

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som ska underlätta livssituationen för dig som anhörig. Vi erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående (äldre eller yngre) som är långvarigt sjuk eller som har en funktions­nedsättning. Maka, make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående person – alla räknas som anhöriga.

Råd, stöd och samtal

Till verksamheten anhörigstöd kan du vända dig med små eller stora frågor. När livet förändras på grund av sjukdom eller olycka kan det vara skönt att ha någon att prata med som lyssnar och förstår.

Du kan enskilt eller tillsammans med din partner och andra anhöriga boka in tid för samtal. Under samtalet kan vi till exempel ta upp bekymmer du upplever. Vi hjälper dig också gärna i kontakten med olika myndigheter.

Samtalen kan antingen ske hemma hos dig eller i verksamhetens lokaler.

Öppet hus på Trädgårdsgatan 4 på onsdagar

På onsdagar mellan klockan 9.00 och 15.30 är lokalen på Trädgårds­gatan 4 (en trappa upp) öppen för dig som stödjer en närstående. Du är välkommen ensam eller tillsammans med den du stödjer. Du kan komma med dina frågor om anhörigstöd eller bara prata en stund om din situation. Vi kan också ge dig tips och råd som kan underlätta för dig och stärka dig i din roll som anhörig. Vill du ha ett enskilt samtal med någon av oss går det också bra. Vi har tystnadsplikt.

Här kan du även träffa andra som är i liknande situation över en kopp kaffe. 

Samtalsgrupper

När behov finns ordnar vi samtalsgrupper eller cirklar för anhöriga. Det ger dig möjlighet till erfarenhetsutbyte och tips från andra. Förutom att du får information och utbildning så fikar vi och har trevligt tillsammans.

Guldkanten

Guldkanten riktar sig till par som bor tillsammans, den ene sjuk och den andre vårdande anhörig. Några gånger om året träffas vi för trevlig samvaro och gemensam middag som kommunen bjuder på. Ibland ordnas underhållning.

Utflykter och resor

Vi anordnar kortare resor och utflykter för dig som stödjer en närstående. Tanken är att du ska få en dag eller en stund för dig själv i trevlig samvaro med andra i liknande situation.

Utflykterna ordnas som dagsutflykter (oftast mellan cirka klockan 9.30 och 17.00) så att så många som möjligt ska kunna vara med. Det kan vara svårt att lämna den man stöttar under flera timmar. Det kan då finnas möjlighet att få avlösning av hemtjänsten för att kunna delta i utflykten. Har du behov av sådan hjälp vänder du dig till en biståndshandläggare för att få ett biståndsbeslut för detta.

Mer information

Har du frågor angående anhörigstöd är du välkommen att kontakta anhörigsamordnare.