Fler webbplatser

Samordnad individuell plan (SIP)

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Har du insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen som behöver samordnas? Då ska du erbjudas en samordnad indiviuell plan. Ofta används förkortningen SIP, istället för att säga samordnad individuell plan. SIP kan användas för personer i alla åldrar oavsett problematik.

Har du en funktionsnedsättning och hjälp utifrån lagen om stöd och serivce till vissa funktionshindrade som behöver samordnas med andra insatser? Även då kan man göra en SIP.

Samordning med SIP görs enbart om du lämnar ditt samtycke.

Prata med någon av dem som handlägger ditt ärende för att få veta mer.

Se YouTube-filmen om vad en samordnad individuell plan (SIP) är

I den tre minuter långa YouTube-filmen får du information om samordnad individuell plan på ett enkelt sätt.