Fler webbplatser

Demensboende

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
Telefon: 0220-24000
E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

I Hallstahammars kommun finns särskilda avdelningar som riktar sig till personer med demensproblematik på alla våra tre äldreboenden. För att få bo på ett demensboende krävs ett biståndsbeslut.

Stängt för besökare

För att inte bidra till smittspridning av coronaviruset håller boendena stängt för besökare tills vidare.

Demens är ett samlingsnamn på en rad olika symptom som orsakas av hjärnskador. Sjukdomen går inte att bota men det finns stöd både för dig som drabbats och för dig som är anhörig. Kommunen kan erbjuda allt från rådgivning och avlastning till boende, antingen i kortare perioder eller i ett permanent demensboende.

Demensboende på Lövåsen

Solgläntan och Tuvan är de enheter på Lövåsen som i ett gruppboende riktar sig till personer med demensproblematik.

Demensboende på Strandgården

På Strandgården i Kolbäck finns åtta gruppboendeplatser för personer med demensproblematik.

Demensboende på Äppelparken

Demensavdelningarna på Äppelparken heter Strömsholm 1 och 2.

Ansök om demensboende här

Att bo på något av kommunens demensboenden är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) som kräver ett biståndsbeslut.

När din ansökan kommit in tar en biståndshandläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare om du har frågor om hur du ansöker.

Eget hyres­kontrakt

Samma regler och rutiner som vid allt boende i särskilt äldreboende gäller för demensboende. Du har ett eget hyreskontrakt som du tecknar med hyresvärden.

Ditt boendet är helinackordering, det vill säga mat och omvårdnad räknas in i den totala kostnaden som du betalar varje månad.

Kom ihåg att ordna med flytt av telefonabonnemang, hemförsäkring och ändring av adress. Kontrollera också med demensboendet om hushållsel ingår i hyran eller om du behöver ha ett eget avtal med ett elbolag.

Genom­förande­plan och kontakt­person

Tillsammans med dig och eventuellt dina anhöriga tas en genomförandeplan fram där dina behov och önskemål ska framgå. Planen ska regelbundet följas upp och vid behov omarbetas.

För din trygghets skull utses också en kontaktperson bland medarbetrna i personalstyrkan på demensboendet. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar för att hjälpa och stödja dig och hålla kontakten med dina anhöriga.

Att delta i aktiviteter

Du som bor på ett demensboende har givetvis rätt att delta i alla aktiviteter på äldreboendet som du vill och orkar vara med på.