Fler webbplatser

Demensteamet stöttar och vägleder när någon drabbas av demens

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Undersköterska med spetskompetens inom demensproblematik
Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se

Du når våra Silviasystrar direkt på telefonnummer 0220‑244 56 eller 0220‑248 56.

Befattning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Du når vår medicinskt ansvariga sjuksköterska direkt på telefonnummer 0220‑240 95.

Befattning: Anhörigsamordnare
E-post: anhorigstod@hallstahammar.se

Du når våra anhörigsamordnare på direktnummer 0220‑247 09 eller 0220‑241 42

När någon drabbas av en demenssjukdom är det inte bara svårt för den drabbade utan också för anhöriga. Demensteamet erbjuder råd och stöd till personen med demenssjukdom men även du som anhörig är välkommen att kontakta teamet.

Demens kommer ofta smygande

Demens är en sjukdom som smyger sig på och drabbar väldigt individuellt. Sjukdomen kan påverka personlighetsdrag, humör, minne, förmågan att orientera sig, språk, tidsuppfattning och mycket mer. Ofta reagerar man när en anhörig glömmer hur man gör vardagliga saker som att svara i telefonen eller att sätta på sig jackan.

Diagnos behöver ställas

För att bekräfta om det är demens eller inte behöver en läkare göra en utredning. Om du inte redan gjort det tar du kontakt med familjeläkaren för att påbörja utredningen. Tänk på att demensteamet finns med under de månader utredningen tar och ser till att både drabbad och närstående får det stöd ni behöver.

Ring hellre för tidigt än för sent

Allt för ofta kontaktas demensteamet när sjukdomen gått långt och vardagen redan börjat bli ohanterlig. Att få hjälp på ett tidigt stadium underlättar både för drabbade och anhöriga. När du har funderingar och frågor kan du alltid ringa till någon i teamet för råd och stöd!

Demensteamet har en bred kompetens

När en person har svårigheter att planera och organisera sitt dagliga liv kan demensteamets kunskaper komma att behövas. Teamet finns som stöd för dig och din närstående och vårt mål är att bidra till en ökad livskvalité genom kunskap, råd och stöd.

Demensteamet består av:

  • Silviasystrar (undersköterskor med spetskompetens inom demensproblematik),
  • demenssjuksköterska och
  • anhörigstödjare

Teamet och främst Silviasystrarna arbetar med utbildning och handledning för personal inom vård och omsorg, både individuellt och gruppvis. De samarbetar även med anhörigcenter och anordnar anhöriggrupper samt har parträffar med anhöriga och deras respektive. Uppsökande verksamhet, till exempel stödjande samtal med anhöriga och med den som är sjuk är också en del av deras arbete. Deras uppgift är även att delta vid bedömning av de gäster som är i behov av dagverksamhet. Allt arbete sker i enlighet med nationella riktlinjerna för demensvård.