Fler webbplatser

Rättigheter och stöd till nationella minoriteter

Befattning: Samordnare ansvarig för finskt förvaltningsområde
Telefon: 0220-24002
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Under den här rubriken finns information om vilka rättigheter och vilket stöd våra fem nationella minoriteter; samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar har.

Dina rättigheter som minoritet

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att få information om vilka rättigheter du har. Till exempel har du rätt till inflytande i frågor som berör din nationella minoritet. Samhället ska främja dina möjligheter att behålla och utveckla ditt språk och din kultur i Sverige. Det är särskilt viktigt att barn som tillhör en nationell minoritet får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och använda sitt modersmål.

Modersmålsundervisning på minoritetsspråken

Barn i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk enligt skollagen. Detta gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Avdelningar på förskola och äldreboende med finskspråkig inriktning

Hallstahammars kommun är förvaltningsområde för finska. Det innebär att du som är sverigefinne har ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter i kommunen. Till exempel finns det medarbetare med kunskaper i finska språket som du kan prata med när du är i kontakt med kommunen. Vi kan hjälp dig att skriftligen översätta myndighetsbeslut till finska. Vi erbjuder dig också möjligheten att få förskoleverksamhet eller äldreomsorg helt eller delvis på finska.