Fler webbplatser

Äppelparkens äldreboende

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Äppelparkens reception
  Telefon: 0220-24800

  Namn: Teija Matinmikko
  Befattning: Enhetschef på Äppelparkens äldreboende för avdelningarna Bulten 1 och 2 samt nattpersonal
  Telefon: 0220-24801
  E-post: teija.matinmikko@hallstahammar.se
  Besöksadress: Ingrid Maries väg 1, Hallstahammar

  Namn: Tuula Friberg
  Befattning: Enhetschef på Äppelparkens äldreboende för avdelningarna Herrevad 1 och 2 samt Skantzen 1 och 2
  Telefon: 0220-24803
  E-post: tuula.friberg@hallstahammar.se
  Besöksadress: Ingrid Maries väg 1, Hallstahammar

  Namn: Marcus Andersson
  Befattning: Enhetschef på Äppelparkens äldreboende för avdelningarna Strömsholm 1 och 2 samt Åsby 1 och 2
  Telefon: 0220-24802
  E-post: marcus.andersson@hallstahammar.se
  Besöksadress: Ingrid Maries väg 1, Hallstahammar

  Namn: Hemvisten Bulten 1 på äldreboendet Äppelparken
  Telefon: 0220-24861

  Namn: Hemvisten Bulten 2 på äldreboendet Äppelparken
  Telefon: 0220-24862

  Namn: Hemvisten Herrevad 1 på äldreboendet Äppelparken
  Telefon: 0220-24851

  Finskspråkig avdelning.
  Suomenkielinen osasto.

  Namn: Hemvisten Herrevad 2 på äldreboendet Äppelparken
  Telefon: 0220-24852

  Namn: Hemvisten Skantzen 1 på äldreboendet Äppelparken
  Telefon: 0220-24841

  Namn: Hemvisten Skantzen 2 på äldreboendet Äppelparken
  Telefon: 0220-24842

  Namn: Hemvisten Strömsholm 1 på äldreboendet Äppelparken
  Telefon: 0220-24811

  Namn: Hemvisten Strömsholm 2 på äldreboendet Äppelparken
  Telefon: 0220-24812

  Namn: Hemvisten Åsby 1 på äldreboendet Äppelparken
  Telefon: 0220-24871

  Namn: Hemvisten Åsby 2 på äldreboendet Äppelparken
  Telefon: 0220-24872

  Telefon: 0220-24130
  Besöksadress: Äppelparkens äldreboende, Ingrid Maries väg 1, Hallstahammar

  Mistelns dagverksamhet har öppet:
  Måndag-torsdag klockan 09.00-15.00
  Fredag klockan 09.00-13.30

  Äppelparkens äldreboende (särskilt boende) med vårdboendeenheter och boende för personer med demenssjukdom, samt platser för avlastning eller kortare tids boende öppnade hösten 2017. Äppelparken är fyllt med modern teknik som ska underlätta både för dig som bor där och för den personal som arbetar på boendet. Det krävs ett biståndsbeslut för att bo på Äppelparken.

  För att kunna genomföra besök på ett smittsäkert sätt har ledningen på äldreboendena tagit fram riktlinjer.


  Detta gäller vid besök på våra äldreboenden:

  • Du ska absolut inte komma på besök om du inte känner dig helt frisk! Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.
  • Vi vill gärna att du meddelar den våning (hemvist) din närstående bor på när du tänker komma på besök. Detta för att kunna undvika större samlingar med besökare vid samma tidpunkt. (Telefonnummer hittar du under Kontaktuppgifter Äppelparken)
  • Innan ditt besök genomförs bör du kontakta Äppelparkens reception för att försäkra dig om att det inte föreligger någon misstanke om eller konstaterad smitta på den hemvist du ska besöka.
  • Använd handdesinfektion direkt i entrén när du kommer på besök. Tvätta även händerna med tvål och vatten både före och efter besöket.
  • När du går från entrén till din närståendes lägenhet rekommenderar vi att du använder visir eller munskydd.
   Alla besök sker i den egna bostaden, undvik att vistas i gemensamma utrymmen.
  • Håll avstånd till personer som du möter under ditt besök.
  • Varje person bestämmer och ansvarar sjäv för om man vill fortsätta ha skyddsutrustning på när man umgås i lägenheten. Vi vill dock uppmana alla till försiktighet.
  • Var uppmärksam på att besöksrutinerna kan ändras snabbt, exempelvis om det sker lokala utbrott av covid-19
  Bild på Äppelparkens äldreboende

  Vårt största äldreboende

  Äppelparken, med adress Ingrid Maries väg 1 i Hallstahammar är med sina åtta ålderdomshemsavdelningar och två avdelningar som vänder sig till personer med demens­problematik kommunens största äldreboende. Avdelningarna är fördelade på fyra våningsplan. Varje avdelning har rymliga sällskapsytor och till­gång till både en öppen och en inglasad balkong.

  Du möts i entrén av en bemannad reception där du kan få hjälp med frågor och funderingar.

  Hemvisten Herrevad 1 är en finskspråkig avdelning

  På Äppelparken finns avdelningar med personal som även talar finska. Hemvisten Herrevad 1 är den avdelningen där det finns bemanning med finskspråkig personal dygnet runt.

  Modern teknik i varje lägenhet

  Det finns sammanlagt 80 boendeplatser på Äppelparken. Lägenheterna är enrumslägenheter med badrum och en kvadrat­meteryta på 32 m². Samtliga lägenheter har i pentryt ett kylskåp och det finns möjlighet att sätta in en kokplatta om så önskas. Varje lägenhet är utrustad med tvättmaskin.

  För ökad trygghet och komfort utnyttjas modern teknik. Varje lägenhet har elektroniska lås, golv med sensorer som larmar vid exempelvis fall, och i badrummen är toalett och handfat höj- och sänkbara. Lägenheten möblerar du med dina egna möbler.

  På Äppelparken finns även möjligheter till parboende.

  Dina behov och önskemål ska styra – vi planerar och följer upp

  När du flyttat till Äppelparken ska du alltid erbjudas ett ankomstsamtal. Vid det samtalet tar vi gemensamt fram en genom­förande­plan där dina behov och önskemål ska framgå. Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp, utvärderas och vid behov omarbetas. Om du vill kan du även fylla i en levnadsberättelse. Berättelsen gör att de medarbetare du träffar under din vistelse på Äppelparken får en djupare förståelse och kännedom om dig som person, och i och med det kan ge dig en ännu bättre omsorg. Självklart delar du då bara med dig av sådant som du vill.

  Din kontaktperson stöttar och hjälper dig

  På Äppelparken arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och administrativ personal. Alla som arbeter på Äppelparken har den gemensamma värdegrunden som ledstjärna; alltid kunden i centrum, det goda värdskapet och ett gott bemötande.

  När du flyttar in på Äppelparken får du en egen kontaktperson, det vill säga en medarbetare ur personalen som har ett särskilt ansvar för att stödja och hjälpa dig. Du vänder dig i första hand till din kontaktperson om du har frågor eller funderingar.

  Ekonomiskt stöd

  Det kan vara bra att kontrollera om du har rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

  Praktiska saker att ordna med

  Boende på ett äldreboende innebär till stora delar att du bor som i vilken lägenhet som helst. Du hyr din lägenhet och tecknar hyresavtal med Äppelparken.

  Boendet är med helinackordering, det vill säga mat och omvårdnad räknas in i den totala kostnaden som du betalar varje månad. 

  Kom ihåg att ordna med flytt av telefonabonnemang, hemförsäkring och ändring av adress.

  Aktiviteter för den som vill både inom- och utomhus

  På Äppelparken finns bra lokaler för aktiviteter i liten och stor grupp, allt utifrån de boendes önskemål. På storhelger dukas det upp till fest och att fira högtidsdagar som påsk och midsommarafton är något som regelbundet erbjuds.

  Ett stort utbud av aktiviteter erbjuds dig som bor på Äppelparken, men även besökare utifrån är varmt välkomna på de arrangemang som ordnas. Oftast annonseras arrangemangen på kommunens webbplats och i evenemangskalendern.

  För den som vill och önskar kan Äppelparkens bastu utnyttjas för bastubad och rekreation.

  Sinnenas trädgård

  I trädgården som anlagts i Äppelparkens vackra atriumgård kan du uppleva naturen genom dina sinnen: syn, hörsel, lukt, känsel och smak. I trädgården finns bland annat en pergola med doftande växter, ett växthus där det går att odla och porlande vatten som lugnar. Det går att åka in i växthuset med rullstol. Här kan du som bor på Äppelparken finna en plats för rekreation, lugn och harmoni.

  Restaurang öppen även för allmänheten

  I restaurang Smedjan tillagas och serveras mat till dig som bor på Äppelparken. Även allmänheten är välkommen att äta i restaurangen. Restaurangen har öppet dagligen.

  Bruks-, Flex- och Servicelinjen stannar utanför

  Kommunens avgiftsfria kollektivtrafik har hållplats strax utanför Äppelparken. Det gör det enkelt och smidigt att ta sig till Hallstahammars centrum, kommunens andra tätorter Kolbäck och Strömsholm, samt till kyrkorna i kommunen.