Fler webbplatser

Korttidsboende, växelvård och avlastning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Äppelparkens reception
  Telefon: 0220-24800

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Korttidsboende är till för personer som vid enstaka tillfällen är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Det kan röra sig om akuta eller tillfälliga situationer eller att en person är i behov av växelvård, kanske som avlastning för en vårdande anhörig.

  Avlastnings- och korttidsplatser på Äppelparken

  På Äppelparkens äldreboende, Ingrid Maries väg 1 i Hallstahammar finns 20 stycken avlastnings- och korttidsplatser. För att få utnyttja dessa platser krävs ett biståndsbeslut.

  Platserna på korttidsboende är till för dig som tillfälligt behöver ett särskilt boende. Anledningen kan till exempel vara att du legat på sjukhus och där är medicinskt färdigbehandlad. Ditt allmänna tillstånd kanske ändå kräver så stor omvårdnadsinsats att du inte har möjlighet att bo hemma under en period (inte ens med hjälp av hemtjänst). Då kan ett korttidsboende vara lämpligt.

  Det händer också att personer i väntan på att få en permanent plats på ett särskilt äldreboende eller demensboende får en plats på korttidsboende då det inte är tillräckligt att få hemtjänstinsatser tills den permanenta platsen kan erbjudas.

  Om du som anhörig vårdar en närstående kan det också finnas möjlighet till avlastning genom att personen med stort omvårdnadsbehov får en korttidsplats, antingen en tillfällig enstaka gång eller som ett återkommande växelvis boende.

  Ansök om korttidsboende här

  Korttidsboende är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) som kräver ett biståndsbeslut.

  När din ansökan kommit in tar en biståndshandläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare om du har frågor om hur du ansöker.

  Lägenheterna är möblerade och sängkläder ingår

  När du bor i ett korttidsboende är lägenheten du disponerar möblerad och täcke, kudde och sänglinne ingår i hyran. Vistelsen är som på alla särskilda boenden en helinackordering med både omvårdnad och måltider inkluderade.

  När du vistas på korttidsboendet behöver du ta med dig dina personliga saker såsom, kläder, hygienartiklar, läkemedel, inkontinenshjälpmedel och annat som du dagligen använder hemma.

  Vård i livets slutskede

  Om en person är svårt sjuk och är i behov av vård i livets slutskede (palliativ vård) är det oftast sjukvården som ansvarar för både vård och boende. Kommunens korttidsboenden är inte primärt avsedda för sådana situationer även om det kan inträffa att den boende avlider under en korttidsvistelse.