Fler webbplatser

Dagverksamheten Misteln för dig med demens

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Telefon: 0220-24130
  Besöksadress: Äppelparkens äldreboende, Ingrid Maries väg 1, Hallstahammar

  Mistelns dagverksamhet har öppet:
  Måndag-torsdag klockan 09.00-15.00
  Fredag klockan 09.00-13.30

  Dagverksamheten Misteln på Äppelparkens äldreboende ger stöd och stimulans till dig som bor hemma och som har en demenssjukdom. Målet med Mistelns verksamhet är social samvaro, trygghet och gemenskap. Med de individanpassade aktiviteterna stimuleras minnesfunktionen och ensamhet och isolering motverkas. Målet är också att ge stöd och avlastning till närstående.

  Verksamhet anpassad för var och en

  Miljön på Misteln är trivsam och välkomnande. Som gäst ska du känna dig trygg och hemmastadd. På Misteln hjälps alla åt för att ge dig en meningsfull dag.

  Varje persons behov tas tillvara och du får fysisk och mental aktivering efter egen förmåga. Det innebär till exempel gymnastik och promenader, att vi tränar olika fysiska funktioner och har kul tillsammans. Vi stimulerar tankeförmågan genom att spela spel, prata om minnen och gamla tider.

  Vi pysslar och bakar ibland och den som vill och förmår kan handarbeta. Vi äter och fikar också tillsammans.

  Samvaron på Misteln kan bidra till att du kan bo kvar längre i ditt eget hem, kanske med stöd och hjälp av hemtjänsten.

  Avlastning för dig som vårdar

  För dig som vårdar en närstående med demenssjukdom kan dagverksamheten utgöra ett viktigt stöd i form av avlastning. Du ska alltid känna dig trygg i att lämna din närstående på Misteln.

  Ansök om dagverksamhet här

  Att få komma och delta i Mistelns dagverksamhet är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) som kräver ett biståndsbeslut.

  När din ansökan kommit in tar en biståndshandläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare om du har frågor om hur du ansöker.

  Sätt att ta sig till dagverksamheten

  Till dagverksamheten kommer man från det egna hemmet med hjälp av anhörig, flexlinjen eller färdtjänst. Kommunens avgiftsfria flexlinje kommer och hämtar hemma och tar dig till Äppelparken om du beställer minst en timme innan du vill att resan ska börja. Resan samordnas med andra så restiden är flexibel. Flexlinjen körs med ett mindre handikappanpassat fordon med ramp för rollatorer och rullstolar. Det gör det enkelt och smidigt att ta sig till Mistelns dagverksamhet.

  Du betalar för vistelsen och för maten

  När du vistas på dagverksamheten Misteln tas en dagavgift ut enligt en fastställd taxa. Du betalar också en avgift för maten.