Fler webbplatser

Adoption

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Andrea Asmussen
Befattning: Familjerättssekreterare med ansvar för frågor om adoption, vårdnad, umgänge, skilsmässa och separation
Telefon: 0220-24089
E-post: andrea.asmussen@hallstahammar.se

En adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet jämställs juridiskt med ett biologiskt barn. När ett barn från ett annat land kommer till en familj här i Sverige kallas det internationell adoption. Men adoptioner sker också inom landet. Den vanligaste typen av nationell adoption är att du adopterar din partners barn. Här får du veta mer om vad som krävs för att bli adoptivförälder och hur en ansökan går till. 

Ansök om adoption

Om du eller ni vill adoptera ett barn vänder ni er till familjerätten här i Hallstahammars kommun. Familjerättshandläggaren erbjuder er inledningsvis ett första informationssamtal.

Internationella adoptioner

Om du eller ni vill adoptera ett barn från annat land måste först myndigheter i barnets hemland fatta beslut om att barnet får adopteras. Därefter måste ni gå en särskild föräldrautbildning som kommunen anvisar till. Familje­rätten gör även en ut­redning och bedömer om ni är lämpliga som adoptivföräldrar.

Utredningen innebär att familjerättshandläggaren samlar in uppgifter kring dina eller era familjeförhållanden och förut­sättningar för att ta emot ett adoptivbarn.

Övriga formella krav som ställs på dig som vill bli adoptivförälder:

  • Du ska ha fyllt 25 år.
  • Du kan antingen vara ensamstående, gift eller registrerad partner. Du och din partner får däremot inte vara enbart sambos, då får ni inte adoptera.
  • Enligt rekommendationer från Socialstyrelsen bör ansökan om medgivande ske innan du fyller 42 år. Avsteg från den riktpunkten kan endast göras om särskilda skäl finns.

Inhemska eller nationella adoptioner

Alla inhemska adoptioner av underåriga genomförs med stöd av socialtjänsten, som har att bedöma om adoptionen är förenlig med barnets bästa. Det formella beslutet fattas i tingsrätten.

Tillstånd får ges endast om adoptionen är:

  • till fördel för barnet samt
  • sökanden har uppfostrat barnet eller
  • vill uppfostra barnet eller
  • med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.

När tingsrätten bedömer om det är lämpligt att adoptionen äger rum behövs i vissa fall barnets eget samtycke. Även när samtycke inte behövs ska rätten lyssna till barnets vilja, men väga in barnets ålder och mognad när hänsyn tas till vad barnet uttrycker.

Ekonomisk ersättning mellan adoptanterna och de biologiska föräldrarna är förbjuden.

En adoption kan endast genomföras med vårdnadshavares samtycke.

De barn som adopteras är de där modern (och/eller fadern) själva, i samband med förlossningen (eller tidigare) uttrycker en önskan att ge sitt barn en ny familj. Barn som vistas i familjehem kan bli adopterade av sina familjehemsföräldrar, om de biologiska föräldrarna lämnar sitt samtycke eller om socialtjänsten låtit familjehemsföräldrarna överta vårdnaden. Om familjehemsföräldrarna är vårdnadshavare kan barnet eller barnen adopteras utan de biologiska föräldrarnas medgivande.

Närståendeadoption

Närståendeadoption är vanligast bland de nationella adoptionerna. Det innebär att en ny make eller maka adopterar den andres barn från ett tidigare förhållande. Närståendeadoption avser dessutom enkönade pars barn efter insemination där den partner som inte föder barnet får adoptera barnet efter barnets födsel, detta under förutsättning att de är gifta.

Mer information och hjälp vidare

Du är välkommen att kontakta kommunens kundcenter där våra kommunvägledare hjälper dig vidare till rätt person. Du kan också kontakta någon av kommunens familjerättshandläggare direkt.