Fler webbplatser

Separation och skilsmässa

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Andrea Asmussen
Befattning: Familjerättssekreterare med ansvar för frågor om adoption, vårdnad, umgänge, skilsmässa och separation
Telefon: 0220-24089
E-post: andrea.asmussen@hallstahammar.se

Alla kan få problem i relationer till sina nära och kära. Oavsett vad anledningen är kan det ibland vara bra att ta hjälp av någon utomstående för att hitta vägar ur svårigheterna.

Samarbetssamtal – guidning till att finna gemen­samma lösningar för barnen vid separation

Att vara föräldrar är en livslång relation som inte upphör även om parrelationen tar slut. Samarbetssamtal finns till för er som står inför en separation eller som redan lever ifrån varandra och som behöver hjälp att samarbeta kring era gemensamma barn. Det är en möjlighet för föräldrarna att frivilligt och gemensamt hitta former för hur man vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet med barnen. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. Samtalen fokuserar på föräldraskapet, det vill säga hur kan föräldrarna behålla barnens behov i främsta rummet efter en separation.

Samtalen bygger på att båda föräldrarna vill medverka. Samarbets- och rådgivningssamtal registreras och journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen.

Tillsammans med en erfaren samtalsledare får ni föräldrar stöd i att finna egna lösningar och komma fram till gemensamma beslut som är bra för era gemensamma barn. Vid behov, och alltid med föräldrarnas samtycke, kan handläggaren samtala även med barnen.

Ibland beslutar domstol att samarbetssamtal ska ske

Samarbetssamtal kan även utföras på uppdrag av domstol. Det kan till exempel ske om någon av vårdnadshavarna har vänt sig till tingsrätten i frågor kring vårdnad, boende eller umgänge. I utredningar till domstol pratar handläggaren i regel med barnen. 

Familjerådgivningen stöttar i relationer

I de fall ni som föräldrar upplever att ni behöver stöd i relationen kan ni vända er till familjerådgivningen för hjälp. Dit kan även par som inte har barn också vända sig.

Mer information och hjälp vidare

Du är välkommen att kontakta kommunens kundcenter där våra kommunvägledare hjälper dig vidare till rätt person. Du kan också kontakta någon av kommunens familjerättshandläggare direkt.