Fler webbplatser

Stöd till barn och unga vid beroende och missbruk

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24604

På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

Missbruk eller beroende av bland annat alkohol, droger, läkemedel eller spel är ett problem som inte bara drabbar vuxna. Även barn och unga kan hamna i missbruk, samt drabbas indirekt om vuxna i dess närhet missbrukar. Ett missbruk både drabbar och påverkar familj och vänner och ger återverkningar på exempelvis skolarbete och livet i sin helhet.

Hjälp och stöd till unga som riskerar att hamna i missbruk eller beroende

Du kan kontakta socialtjänstens mottagningstelefon om du känner att behöver stöttning och är:

  • barn eller ungdom (under 18 år) och upplever att du har ett beroende (risk- eller missbruk) av alkohol, droger, läkemedel eller spel
  • barn eller ungdom och som har personer i din närhet som missbrukar alkohol, droger, läkemedel eller spel
  • anhörig, förälder eller vårdnadshavare till någon med missbruks- eller beroendeproblematik

Barn- och ungdoms­coacherna träffar unga i vardagen