Fler webbplatser

Servicebostad och gruppbostad för dig som omfattas av LSS

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: LSS-handläggare
Telefon: 0220-24328
Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

Befattning: LSS-handläggare
Telefon: 0220-24568
Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan få tillräckligt med stöd, service och omvårdnad i en vanlig bostad, då kan du få flytta in i ett särskilt boende. Beroende på ditt omvårdnadsbehov kan du antingen få bo i en servicebostad eller i ett gruppboende. Boende i servicebostad och gruppbostad riktar sig till dig som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det krävs ett biståndbeslut för att få ett särskilt boende.

Servicebostad för dig som klarar vissa saker själv

En servicebostad är en mellanform mellan att helt klara sig själv i en egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad. Du har en egen lägenhet som är anpassad efter dina behov och klarar dig själv ganska mycket. Men du får även hjälp med det du behöver av personal som finns i närheten.

Servicebostäderna finns i samma eller närliggande trappuppgångar i flerfamiljshus i Hallstahammar och Kolbäck. Till bostäderna hör även gemensamma utrymmen där alla kan vara för att slippa känna sig ensamma.

Gruppbostad för dig med större behov av stöd

Gruppbostäder är särskilda bostäder för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte klarar av att ha en egen bostad. I en gruppbostad finns fyra till sex lägenheter grupperade runt ett gemensamt utrymme och kök. Det finns personal dygnet runt som ger omvårdnad, stöd, service och handledning som anpassas efter dina behov.

Alla har en personlig kontakt i personalen

Du som bor i en servicbostad eller i ett gruppboende har en särskild person i personalen som är din kontaktperson. Kontakt­personen ser tillsammans med dig och dina anhöriga till att allt fungerar på bästa vis för dig som bor i det särskilda boendet.

Eget hyreskontrakt

Du har ett eget hyreskontrakt för din lägenhet och betalar hyra till hyresvärden, som är antingen kommunens bostadsbolag, Hallstahem eller Hallstahammars kommun.

Ansök hos LSS-handläggarna

För att få bo i en service- eller gruppbostad måste en LSS-handläggare först göra en utredning om vilka behov du har. Sedan fattar handläggaren beslut om vilket boende som passar dig bäst. Det betyder att du inte kan vara med och välja vilket boende du får.

Det beslut som handläggaren fattat, alltså det som handläggaren bestämt ska du få ett papper på. Är du inte nöjd med beslutet kan du eller någon som företräder dig överklaga.

Kundcenter hjälper dig att komma i kontakt med en LSS-handläggare. Du är också välkommen att kontakta handläggarna direkt.