Fler webbplatser

Stödboende för dig med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Pia Nordin
Befattning: Enhetschef för socialpsykiatri
Telefon: 0220-24083
E-post: pia.nordin@hallstahammar.se
Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

Boendet som kallas 53:an har inriktningen socialpsykiatri, det vill säga boendet vänder sig personer med långvarig psykisk sjukdom som behöver stöd och hjälp av personal dygnet runt. För att få en lägenhet i 53:an måste du ansöka hos en bistånds­handläggare, som gör en utredning och bedömer om du har rätt att flytta in i 53:an.

Du som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp, stöd och service för att klara din vardag kan ansöka om bostad med särskild service. I Hallstahammar finns 53:ans stödboende, som inryms i en fler­familjs­fastighet med ett flertal lägenheter.

Du har en egen lägenhet och tillgång till gemensamma lokaler i boendets gemensamma baslägenhet. På stödboendet finns personal dygnet runt och en sjuksköterska är knuten till verksamheten. Vill du veta mer om 53:an är du välkommen att kontakta boendet direkt.

Ansök om att få bo på 53:an

Stödboendet 53:an är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) och även Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som kräver ett biståndsbeslut. Kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare om du vill ansöka om att få bo i 53:an.

Försäkrad mot olycksfall

Hallstahammars kommun har tecknat ett försäkringsskydd för dig som bor i särskilt boende inom kommunens verksamhet socialpsykiatri. Försäkringen, som gäller dygnet runt, innefattar olycksfall, inte sjukdom.