Fler webbplatser

Kostnad för LSS och övrigt stöd till dig med funktionsnedsättning

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

Telefonnummer: 0220-243 28 alternativt 0220-245 68

För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

Den hjälp och det stöd du enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) får är kostnadsfri. Däremot får du betala för hyra och det du själv förbrukar, till exempel mat, kläder och fritidsaktiviteter. Vissa övriga insatser som beviljas utifrån andra lagar kan också ha en avgift, exempelvis färdtjänst.

Hjälpen från LSS-verksamheten är gratis

Du betalar inget för den hjälp du får enligt LSS. Om du är under 18 år och bor i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar har kommunen rätt att ta ut en ersättning av vårdnadshavare för att täcka kostnaderna för din omvårdnad.

För vissa insatser tar kommunen ut en avgift

Om du som har en funktionsnedsättning är beviljad andra insatser än de som ingår i LSS tar kommunen ut avgifter för det stödet. Exempel på stöd där du kan få betala en avgift är:

  • Färdtjänst och riksfärdtjänst
  • Trygghetslarm

Du betalar för din bostad, mat, kläder och fritidsaktiviteter

Precis som för alla andra så betalar även du som har stödinsatser från kommunen för bostaden (hyra). Maten du äter, vare sig du bor i ett särskilt boende, där du dagligen serveras mat eller i det egna hemmet där du kanske får matlådor levererade hem, betalar du också för. Även kläder och fritidsaktiviteter är sådant du själv måste betala.

Detta gäller för dig som har:

  • hel ålderspension,
  • hel sjukersättning eller
  • hel aktivitetsersättning

Du ska ha kvar ett minimibelopp när skatt och bostad är betalda

Kommunen ska se till att du, som får stöd enligt LSS, får behålla tillräckligt med pengar för dina personliga behov.