Fler webbplatser

Meningsfull sysselsättning genom daglig verksamhet för dig som omfattas av LSS

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: LSS-handläggare
Telefon: 0220-24328
Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

Befattning: LSS-handläggare
Telefon: 0220-24568
Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

Du som har en utvecklingsstörning eller autism eller fått en hjärnskada i vuxen ålder och som på grund av det inte kan arbeta, har rätt till meningsfull sysselsättning på dagarna. Verksamheten ska så långt det går anpassas efter dina behov och önske­mål. Du, din vårdnadshavare eller din gode man kan ansöka om att du får delta i daglig verksamhet. Daglig verksamhet riktar sig till dig som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade, LSS och ingår i personkretsarna 1 och 2.

Daglig verksamhet finns inom många områden

Det är Hallstahammars kommun som ordnar sysselsättning för de personer som har rätt till daglig verksamhet. Daglig verksamhet kan vara att delta i olika aktiviteter, som körsång eller aktiviteter med mer habiliterande inriktning som till exempel musik- och sinnesstimulering. Du kan också ha sysslor och utföra uppgifter på ett dagcenter eller på en arbetsplats.

Inom daglig verksamhet finns arbeten inom många olika områden, exempelvis:

  • Lättare monteringsarbeten
  • Vara delaktig i loppisverksamhet
  • Vaktmästerisysslor
  • Trädgårdsarbeten, exempelvis krattning och klippning av träd
  • Miljö- och papperssortering
  • Fixartjänst
  • Affischering runt om i kommunen

För att få insatsen daglig verksamhet måste du ansöka hos biståndshandläggare och få ett biståndsbeslut.

Mer information

Kundcenter hjälper dig att komma i kontakt med en LSS-handläggare för att få ett biståndsbeslut för insatsen daglig verksamhet. Du är också välkommen att kontakta handläggarna direkt för mer information.