Fler webbplatser

Rätt till kontaktperson vid funktionsnedsättning

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: socialnamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Socialnämnden
734 80 Hallstahammar

Befattning: LSS-handläggare
Telefon: 0220-24328
Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

Befattning: LSS-handläggare
Telefon: 0220-24568
Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ett sådant stöd kan vara rätten till en kontaktperson – en kompis att göra saker med på fritiden helt enkelt.

En kontaktperson kan ge dig möjlighet att träffa andra och göra saker som du själv vill. Det kan handla om att gå på bio, gå ut och äta, promenera, träffas hemma hos varandra, eller baka tillsammans.

Ansök hos LSS-handläggarna

Om du vill få en kontaktperson vänder du dig till LSS-handläggarna. Kundcenter hjälper dig att komma i kontakt med en LSS-handläggare. Du är också välkommen att kontakta handläggarna direkt.

Du kan också fylla i intresseanmälan här på webben eller e-posta dina frågor till socialnämnden.

Handläggarna kollar om du behöver en kontaktperson och fattar ett beslut. Beslutet ska vara skriftligt så att du kan överklaga om du inte är nöjd.

Det är du själv som bestämmer om du vill ha en kontaktperson. Och du måste själv ansöka om det. Du som är under 15 år, eller inte kan söka själv, kan få hjälp av en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare att göra det.

Du har rätt att godkänna vem som blir din kontaktperson. Det är du som till slut bestämmer vem du vill ha som kompis!

Att ha en kontaktperson kostar inget

Kontaktperson är kostnadsfritt för dig som beviljas hjälp. Att ha en kontaktperson går att kombinera med insatsen bostad med särskild service om det behövs. En kontaktperson kan vara ett sätt för dig att träffa andra personer än omsorgs­personalen och andra i ditt boende.

För barn eller ungdomar kan det i vissa fall passa att insatsen ges av en hel familj, en så kallad kontaktfamilj.

Mer information