Fler webbplatser

Hedersrelaterat våld

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24207

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Telefon: 0220-24604

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Hedersrelaterat våld och förtryck riktas mot någon – oftast en flicka eller kvinna – som enligt familj eller släkt har betett sig så att hen kan dra skam eller har dragit skam över familjens, släktens eller gruppens heder. Våldet eller förtrycket handlar om att försöka reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern. Även pojkar och män kan utsättas, bland annat genom att de uppfostras till att utöva kontroll på sina kvinnliga familjemedlemmar eller att de själva blir gifta mot sin vilja.

  Akutknapp där klick leder till att besökaren lämnar webbsidan

  Alla människor ska ha tillgång till sina grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet, möjligheten att få forma och påverka sitt liv, bestämma över sin egen kropp och sexualitet, rätten att leva med vem man vill och rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.

  Någon kontrollerar vad du gör

  Hedersrelaterat våld och förtryck handlar mycket om kontroll. Ofta läggs fokus på kvinnornas och flickornas sexualitet och beteende. Men även homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (HBTQ) kan vara särskilt utsatta då det ofta ses som otänkbart med något annat än en heterosexuell relation i de kretsar och kulturer som familjen tillhör.

  Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen, exempelvis gällande fritidsaktiviteter eller klädval till vem man får umgås med och träffa, vem man ska gifta sig med och om man får utbilda sig och i så fall vilken utbildning man får gå. Det kan också handla om att någon annan kontrollerar din ekonomi och hur du får använda dina pengar.

  När det handlar om HBTQ och att en familj får veta att en son eller dotter är homosexuell, bisexuell, trans- och/eller queerperson kan kontrollen hårdna och ta sig mer våldsamma uttryck.

  Den som bryter mot sådant som anses vanärande, dåligt eller fel straffas av familjen eller släkten, exempel­vis genom att bli utfryst, isolerad, hotad, misshandlad eller till och med dödad. Det kan också hända att du luras eller tvingas att resa till ett annat land, kanske för att gifta dig, omvändas till hetro eller bli könsstympad.

  Hedersrelaterat våld och förtryck är brottsligt

  Hedersrelaterade brott kan exempelvis handla om:

  • frihetsberövande,
  • tvång,
  • äktenskapstvång,
  • vilseledande till tvångsäktenskapsresa,
  • könsstympning
  • hot,
  • kränkande fotografering,
  • ofredande,
  • misshandel,
  • mord eller mordförsök.

  Allt detta är brottsligt och förbjudet enligt svensk lag och ska polisanmälas. Den som utför något brottsligt ska straffas för det.

  Du har rätt till skydd och stöd

  När och om någon utsätter dig för något som kränker dina mänskliga rättigheter har du rätt att få stöd och skydd. Det är viktigt att du kan få prata med någon som lyssnar och vill hjälpa. Det är kommunens och socialtjänstens ansvar att stötta, skydda och hjälpa dig med praktiska saker.

  Du kan till exempel få hjälp med:

  • Stödsamtal
  • Skydd och tillfälligt boende (Ibland är det nödvändigt att helt bryta kontakten med släkt och vänner, för att säkerhetsriskerna för dig är för stora)
  • Ekonomisk hjälp
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polis

  Mer information

  Välkommen att kontakta kommunens socialtjänst om du vill veta mer eller behöver stöttning. Du kan vara anonym om du vill. Antingen ringer du till kundcenter som lotsar dig vidare eller så kontaktar du socialtjänstren via mottagningstelefonen. Vid akut fara, ring alltid 112.