Fler webbplatser

Kvinnofrid och kvinnojourer

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24604

På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

Namn: VEGA Öppenvård
Befattning: Beroende- och missbruksmottagning för vuxna. Stöd där våld i nära relationer förekommer.
Telefon: 0220-24011
E-post: vega@hallstahammar.se
Besöksadress: Vegagatan 1, Hallstahammar

Om du inte får svar på telefon går det bra att tala in ett meddelande så blir du kontaktad.

Kvinnor och barn som lever i en utsatt situation på grund av mäns våld har rätt att få stöd och hjälp för att komma ur sin situation och kommunen har alltid det yttersta ansvaret för att den hjälpen ges.

Akutknapp där klick leder till att besökaren lämnar webbsidan

Kvinnofridsteamet stöttar

I Hallstahammars kommun finns ett kvinnofridsteam som aktivt jobbar med att stötta kvinnor som upplevt våld i näre relation. I det teamet finns också ett barnfridsombud som arbetar för att barn som upplever våld i hemmet får stöd och hjälp.

Du kommer i kontakt med kvinnofridsteamet genom VEGA öppenvård.

Träffas i kvinnogrupp för kunskap och väg framåt

Kvinnofridsteamet och VEGA öppenvård erbjuder möjligheten att tillsammans med andra, som också har erfarenhet av våld i nära relation bearbeta våldet. Gruppen ska även ge kunskap och förståelse om hur våldet påverkar en och samtidigt ge hopp om förändring.

För att få börja i kvinnogruppen behövs ett biståndsbeslut från vuxenhandläggare och ett bedömningssamtal med behandlare. Utifrån biståndsbeslutet kan du som har behov av det även ha enskilda samtal med behandlare.

Du kan kontakta kvinnojouren Frida i Fagersta

Hallstahammars kommun har ett avtal med kvinnojouren Frida i Fagersta. Avtalet innebär att du som kvinna och våldsutsatt kan vända dig till Frida för råd och stöd i din situation. Personalen erbjuder stödsamtal i Fagersta eller, om du har svårt att ta dig dit, här i Hallstahammar.

De kan också hjälpa dig med praktiskt stöd så som att få läkarkontakt för vård eller dokumentation av dina skador, stöd vid polisförhör eller rättegång.

Mer information

Välkommen att kontakta VEGA öppenvård direkt eller via kommunens kundcenter, om du vill veta mer äller behöver stöttning. Du kan vara anonym om du vill. Vid akut fara, ring alltid 112.