Fler webbplatser

Verkställande av ungdomstjänst

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Familjecentrum med familjelinjen
Telefon: 0220-24115
E-post: familjecentrum@hallstahammar.se
Besöksadress: Vårdcentralen, Vegagatan 1, Hallstahammar

Familjelinjen är öppen måndag-fredag mellan klockan 08.00 och 10.00.

Till Familjelinjen kan du som är barn, ungdom eller förälder ringa och ställa frågor, prata om problem och få råd och stöd. Kan inte frågorna få svar direkt får du hjälp att komma vidare.

Ungdomstjänst är ett straff som utdöms av allmän domstol och som administreras av socialnämnden. Familjebehandlare tilldelar ungdomen en arbetsplats att genomföra ungdomstjänsten på, följer upp och återrapporterar till socialsekreterare eller tingsrätten när den är genomförd alternativt rapporterar om avvikelser.

En ungdom som har begått brott, kan vid en rättegång dömas till ungdomstjänst i 20-150 timmar. Det krävs att ungdomen anses lämplig och samtycker till det. Ungdomstjänst består av oavlönat arbete samt deltagande i annan särskilt ordnad verksamhet. Det oavlönade arbetet ska ske på den unges fritid. Det kan utföras till exempel i en förening, kommunal verksamhet, trossamfund eller annan samhällsinriktad verksamhet.

Ungdomstjänsten kombineras ofta med stödsamtal med familjebehandlare. Det ger ungdomen en möjlighet att tänka igenom sin livssituation och diskutera de brott hen har begått.