Fler webbplatser

Bostäder för dig med funktionsnedsättning

Om du har en psykisk, fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning som gör att du inte kan få tillräckligt med stöd, service och omvårdnad i en vanlig bostad kan du istället få flytta till en annan boendeform. Det kan till exempel vara ett särskilt boende, en gruppbostad, ett serviceboende eller en på annat sätt anpassad bostad. Din boendesituation kanske blir hjälpt av att du får boendestöd och med det kan bo kvar i ett eget boende. Dessa insatser kräver biståndsbeslut. .