Fler webbplatser

Hemtjänst - hjälp och stöd för att kunna bo hemma

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Hemtjänst är till för dig som på grund av åldersförändringar, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma. Hemtjänstinsatser kräver ett biståndsbeslut.

  Hjälp i hemmet (hemtjänst) kan vara att du behöver hjälp med praktiska saker (service) som till exempel mathållning, städning, handling men också personlig omvårdnad.

  Du kan ansöka om servicetjänster och/eller personlig omvårdnad allt utifrån ditt personliga behov. Hemtjänsten ska hjälpa dig känna dig trygg hemma och att du kan bibehålla din livskvalitet. Du kan få hemtjänst dygnet runt.

  Observera att tystnadsplikt gäller för all personal inom hemtjänsten.

  Exempel på servicetjänster

  • Städning
  • Tvätt och klädvård
  • Inköp av dagligvaror (till exempel mat)
  • Ledsagning, för dig som exempelvis behöver hjälp till en läkare

  Städning, tvätt och inköp utförs av medarbetare från företaget Samhall. Vid hjälp med inköp behöver du ha ett ICA-kort med kod eftersom vi inte hanterar kontanter.

  Exempel på personlig omvårdnad

  • Hjälp med på- och avklädning
  • Hjälp med att sköta den personliga hygienen, som duschning och vid toalettbesök
  • Hjälp vid måltider
  • Hjälp med medicinering där intyg om egenvård finns

  Kostnad för hemtjänst

  Du betalar för tjänsterna utifrån en taxa som socialnämnden i Hallstahammars kommun fastställt. Det du i slutändan ska betala baseras på dina inkomster och utgifter. Förenklat kan man säga att om du har låg inkomst så betalar du lite eller ingenting för tjänsten och har du hög inkomst betalar du mer, men aldrig mer än den nationella maxtaxan som är ett högkostnadsskydd.

  Ansök om hemtjänst här

  Hemtjänst är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) som kräver ett biståndsbeslut.

  När din ansökan kommit in tar en biståndshandläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare om du har frågor om hur du ansöker.

  Hushållsnära tjänster ingår inte i hemtjänsten

  Hemtjänsten kan inte hjälpa till med allt. Det som inte ingår i hemtjänst är bland annat gräsklippning, snöskottning och fönsterputsning. Dessa sysslor räknas till hushållsnära tjänster.

  Om du behöver hjälp med sådana tjänster vänder du dig antingen till någon privat aktör eller till kommunens jobbcentrum.