Stöd för kompetensförsörjning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Region Västmanland samordnar det regionala utvecklingsarbetet inom utbildning, kompetens, arbetsmarknad och validering med länets kommuner, myndigheter och andra aktörer. Det gör de för att fler människor ska ha en sysselsättning och för att vi ska vara ett attraktivt län att leva, arbeta och verka i. Det finns även andra aktörer som exempelvis Handelskammaren Mälardalen som har flertalet tjänster för dig som är behov av att rekrytera personal.

  Kompetensförsörjning i länet

  Region Västmanland arbetar bland annat för att alla invånare ska ha goda och jämlika förutsättningar att fullfölja sin utbildning och för att utbudet av utbildningar ska motsvara behoven på arbetsmarknaden. De jobbar även med att öka möjligheterna till kompetensutveckling för yrkesverksamma, så att vi kan möta utmaningarna med ny teknik och förändringar på arbetsmarknaden. Nätverk, samverkan och validering är viktiga verktyg.

  Handelskammaren Mälardalen - inflyttarservice, Yrkeshögskolor och kompetensforum

  Handelskammaren Mälardalen erbjuder olika tjänster inom Relocation Service/Inflyttarservice vid nyanställning av medarbetare så att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet – samtidigt som den anställde får en professionell och positiv start.

  Handelskammaren Mälardalen står bakom Yrkeshögskolan där arbetsslivet är den främsta drivkraften bakom vilka yrkeshögskoleutbildningar som startar och hur de är upplagda. Det finns även stora möjligheter att påverka under själva genomförandet. Allt för att du som arbetsgivare ska få rätt kompetens i rätt tid. Du kan ex. delta i ledningsgruppsarbete och erbjuda LIA-platser och kan då också se vad eleven går för. Du kan också vara med och starta en YH-utbildning eller en egen uppdragsutbildning. Det finns aktörer i vår kommun som startat YH-utbildningar som du kan komma i kontakt med för erfarenhetsutbyte.

  Kompetensforum är till för dig som arbetar med HR, kompetensutveckling, rekrytering eller bemanning. Vi träffas i Eskilstuna, Västerås och Örebro eller digitalt för att diskutera gemensamma utmaningar och utbyta erfarenheter. Du får ta del av aktuell kunskap inom området och träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar. Varje träff har ett aktuellt tema, efterfrågat av deltagarna, och det finns tid för dialog och diskussion.