Lotsmöten - en väg in i kommunen

Namn: Madeleine Ahlqvist
Befattning: Chef för näringslivsenheten
Telefon: 0220-24660
E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Befattning: Näringslivsutvecklare
Telefon: 0220-24669
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Vill du starta eller utveckla en verksamhet och har frågor kring bygglov, tillstånd eller andra saker? Då är våra lotsmöten ett bra verktyg för att hjälpa dig att få svar på dina frågor.


Näringslivsenheten är sammankallande för flera instanser som samverkar om dessa frågor. Varannan fredag jämna veckor erbjuder vi er möjligheten att delta på ett möte med tjänstemän från näringslivsenheten, bygg- och miljöförvaltningen, samhällsbyggnadsenheten och tekniska förvaltningen. Om det finns ett behov kan vi även ta hjälp av andra experter i kommunen.

På mötet har du möjlighet att lyfta dina frågeställningar på plats när alla är samlade. Detta för att göra processen så smidig som möjligt för dig som företagare att komma igång med din verksamhet. Alla lotsmöten är sekretessbelagda.