Lämna schaktmassor

Schaktmassetippen norr om Gråstensvägen på Duvhällarna är tills vidare stängd. På tippen har företagare kunnat lämna oförorenat jord- och stenavfall från exempelvis park- och trädgårdsarbeten, men den möjligheten finns för närvarande inte.

Schaktmassetippen är stängd

Då schaktmassetippen på Duvhällarna har stängt hänsvisas du som behöver lämna oförorenade schaktmassor till täkter i andra kommuner.

Återbruket i Trångfors tar inte emot schaktmassor

Observera att du inte får lämna schaktmassor till Återbruket i Trångfors.

Förorenade schaktmassor kräver särskild hantering