Sälja folköl

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du som säljer folköl ska anmäla detta till kommunen där du har ditt försäljningsställe. Du ska även anmäla om ett ägarskifte görs. Tillsammans med anmälan om försäljning ska du även skicka med ditt egenkontrollprogram.

  Försäljning av folköl

  För att en verksamhet ska få sälja folköl måste försäljningen anmälas till Hallstahammars kommun.

  Det är alkohollagen som reglerar försäljningen och serveringen av folköl. Lagen finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion av alkohol och en alltför tidig alkoholdebut bland ungdomar. Försäljning av folköl måste därför anmälas till kommunen.

  Anmälan om försäljning

  Ägarbyte

  Om en verksamhet som säljer folköl byter ägare ska den tidigare ägaren avanmäla sin försäljning och den nya ägaren anmäla att försäljning ska påbörjas.

  Avanmälan kan göras till vår alkoholhandläggare.

  Ansvarsfull försäljning och utbildning av personal

  Verksamheten måste se till att försäljningen sker på ett ansvarsfullt sätt. Folköl får inte säljas till

  • Den som är under 18 år.
  • Den som är märkbart påverkad av alkohol eller droger.
  • Den som kan misstänkas langa, det vill säga sälja det vidare eller ge det till en person som inte själv får köpa folköl.

  Personal som säljer folköl har ett personligt ansvar för försäljningen. Den som säljer folköl till en person som inte har fyllt 18 år kan straffas enligt lag.

  Du som har detaljhandel med folköl ska ha en särskild kontroll, egenkontroll, över försäljningen. Du ska också ordna så dina medarbetare vet om vad som gäller för försäljning av folköl.

  Egenkontroll

  Du som äger verksamheten ansvarar för att försäljningen följer alkohollagens regler och att personalen får undervisning om lagens regler. Detta kallas för att utöva egenkontroll. Verksamheten ska ta fram ett program eller en handlingsplan för egenkontrollen som bör innehålla följande:

  • Vem eller vilka i personalen som är försäljningsansvariga.
  • Hur personalen informeras om alkohollagens bestämmelser.
  • Vilka rutiner som tillämpas vid försäljning av öl, så att till exempel marknadsföring av folköl inte sker i strid med marknadsföringsreglerna i alkohollagen.
  • Hur rutinerna ser ut för ålderskontroll.

  Tillsyn

  Vi bedriver tillsyn på verksamheter som säljer folköl. Det innebär att vi kontrollerar att försäljningen sker på korrekt sätt och att ett egenkontrollprogram upprättats och hålls levande. Tillsynen sker minst en gång per år och dess primära mål är att ge dig som företagare vägledning och att informera om vad som eventuellt behöver rättas till.

  Avgift

  Vi tar ut en tillsynsavgift för tillsynen av försäljning av folköl.