Olika sorters tillstånd för att servera alkohol

Ett serveringstillstånd enligt alkohollagen kan beviljas till ett slutet sällskap eller till allmänheten, vid enstaka tillfällen eller stadigvarande. Förutom att ha tillstånd att servera alkohol på exempelvis en restaurang kan också tillstånd ges för den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap. Vill sedan du som redan har ett serveringstillstånd även anordna provsmakning av alkohol­haltiga drycker eller krydda din egen spritdryck för att till exempel servera vid ett julbord måste du anmäla det till kommunen.