Ansök om tillfälligt serveringstillstånd

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
Telefon: 0220-24000
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Du når våra handläggare direkt på telefonnummer 0220‑247 02 eller 0220‑247 07

Om du vill servera alkohol vid ett enstaka tillfälle eller under en begränsad tid ska du ansöka om ett tillfälligt serverings­tillstånd. Du kan ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten eller till ett slutet sällskap, exempelvis ett företag eller en förening. Det kan till exempel handla om tillstånd att servera alkohol vid ett arrangemang eller evenemang som pågår under en eller flera dagar.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap eller allmänhet

  • Om du ska servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du serveringstillstånd för slutna sällskap. Ett slutet sällskap är personer som har något gemensamt utöver själva festtillfället. Det kan till exempel vara föreningsmedlemmar eller en grupp inbjudna släktingar, vänner eller kollegor.
  • Allt som inte är ett slutet sällskap räknas som allmänheten. Det kan till exempel vara en festival eller annat arrangemang där gästerna inte är kända på förhand, eller där en inbjudan har gått ut till allmänheten.

Tillstånd behövs inte om dessa tre punkter uppfylls

Du behöver inte ha tillstånd för att servera alkohol om alla tre punkter nedan uppfylls. Serveringen sker:

  1. Under ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  2. Utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  3. I lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Ansök om tillfälligt serveringstillstånd här

Ta fram alla handlingar och betala ansöknings­avgiften i god tid

Vid ansökan kontrolleras den sökandes och lokalens lämplighet och risker för alkoholpolitiska olägenheter. Handläggnings­tiden kan variera, men vanligtvis tar en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd cirka sex veckor att handlägga. Det är därför bra att vara ute i god tid med ansökan. Om bygg- och miljönämnden beslutar om godkännande av serveringstillstånd får du ett tillstånds­bevis.

Vi tar ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd. Avgiften ska betalas innan vi börjar handlägga ditt ärende. Du får inte tillbaka avgiften om du får ett avslag.

Avgifter – tillfälligt tillstånd för allmänheten:

  • tillfälligt tillstånd för en dag kostar 6 045 kronor (år 2019)
  • för varje ytterligare dag tillkommer 1 165 kronor (år 2019)

Avgift – tillfälligt tillstånd för slutna sällskap:

  • tillfälligt tillstånd för slutna sällskap kostar 1 860 kronor (år 2019)

Observera att din ansökan behandlas först när den är komplett med alla handlingar och avgiften är betald.