Starta förskola eller enskild pedagogisk verksamhet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Villkoren för att kommunen ska godkänna en enskild förskola, ett enskilt fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) är att verksamheten uppfyller god kvalitet och säkerhet.     

  Beslut om godkännande tas i barn- och utbildningsnämnden fortlöpande under året. Om du inte startar din verksamhet inom ett år från det datum du fick ditt godkännande, måste du skicka in en ny ansökan.

  Krav för godkännande

  Kommunen godkänner och ger bidrag till den verksamhet som uppfyller de krav som ställs i skollagen på kvalitet och säkerhet.

  De krav som ställs är följande:

  • Att det finns personal med en sådan utbildning eller erfarenhet att en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
  • Att barngrupperna har lämplig storlek och sammansättning.
  • Att lokalerna är ändamålsenliga och fungerar för alla barn som ska tas emot i motsvarande kommunal verksamhet.
  • Att det inte uppkommer påtagligt negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet.
  • Att föräldraavgifterna inte är oskäligt höga.

  Tillsyn

  En enskild pedagogisk verksamhet kontrolleras av Hallstahammars kommun. Om det finns något missförhållande i verksamheten har kommunen rätt att kräva att den ansvarige åtgärdar missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt eller om bristerna efter påpekande inte åtgärdas får kommunen återkalla godkännandet.

  Innan du lämnar in din ansökan till Barn-och utbildniingsnämnden vänligen kontakta bygg-och miljöförvaltningen.