KONTAKT

Har du frågor om Naturfotografiska? Är du fotograf och vill ställa ut hos oss? Välkommen att kontakta oss.

BOKNING GRUPPBESÖK

Grupper om minst 10 personer kan boka in sig till en kostnad av 50 kronor per person.
E-post: info@naturfotografiska.com

CURATOR/KONSTNÄRLIG LEDARE

Anders Geidemark
Gällande frågor om utställningar och för praktiska frågor om galleriet, kontakta info@naturfotografiska.com

POSTADRESS

Naturfotografiska
Hallstahammars kommun
734 80 Hallstahammar

BESÖKSADRESS

Parkgatan 7, Hallstahammar