JAN GRAHN - NATURNÄRA FOTOGRAFI

6 maj - 26 augusti

A 9730

Jan Grahn föddes 1930 i Trollhättan där han fortfarande är bosatt. Han är utbildad biolog och har i första hand varit yrkesverksam som lärare. Som fotograf är han autodidakt.

Med natur och kultur som viktigaste inspirationskällor har han i mer än sextio år sökt sina motiv såväl hemma som på annat håll i världen. Grahn är väl representerad med bilder och artiklar både i Sverige och utomlands. Separatutställningarna har varit många och tillsammans med kollegor har hans bilder visats i en rad länder. Tre egna böcker är utgivna.

Han fotograferar i svartvitt och färg. Utställningsbilderna har tidigare tagits fram med gamla beprövade kopieringsmetoder men framställs numera på digital väg. Bildens innehåll har dock alltid varit viktigare än tekniken.

För sitt sätt att hantera kameran och för insatserna inom den ideella naturvården har Jan Grahn blivit uppmärksammad med utmärkelser och stipendier. Bland annat från Trollhättans kommun, Konstnärsnämnden, Norra Älvsborgs Läns Landsting och Sveriges Författarfond. Av Statens Naturvårdsverk blev Jan Grahn 2012 utsedd till Årets naturfotograf och av Svenska Naturfotograferna mottog han 2016 hederstiteln Naturfotograf Emeritus.